Reprywatyzacja

Reprywatyzacją zajmujemy się od początku działania Miasto Jest Nasze. Wtedy był to temat niszowy, pomijany przez media, którym zajmowały się tylko organizacje lokatorskie. To my przyczyniliśmy się wydatnie do nagłośnienia go.

W dwóch opracowanych i opublikowanych przez nas mapach reprywatyzacji (1.0 i 2.0) ujawniliśmy, że w mieście działa siatka przestępcza powiązana z warszawskim Ratuszem, która doprowadziła do eksmisji setek ludzi, likwidacji szkół, parków i innych przestrzeni publicznych. Poza samym ujawnianiem patologii dzikiej reprywatyzacji bardzo istotne jest dla nas tłumaczenie w dyskusji publicznej, dlaczego sam proces zwracania nieruchomości spadkobiercom dawnych właścicieli jest niesprawiedliwy.

Za nasze największe sukcesy uważamy doprowadzenie do postawienia zarzutów i aresztowania osób, które znalazły się na naszych mapach reprywatyzacji, a także do zdymisjonowania wysokiej rangi urzędników miejskich: wiceprezydentów Jarosława Jóźwiaka i Jacka Wojciechowicza oraz dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko. Ogromnego nakładu pracy wymagał prowadzony przez nas “Społeczny Audyt Reprywatyzacji” – zmusiliśmy Ratusz do publikacji wszystkich decyzji zwrotowych. Poza tym podnosiliśmy, że reprywatyzacja to także ludzkie dramaty. Dlatego między innymi jako pierwsi policzyliśmy, ile osób dotknęła dzika reprywatyzacja (55.000). Członek MJN Jan Popławski zasiadał w Radzie Społecznej Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, a założenia przyjętych przez Sejm ustaw, które ukróciły największe patologie reprywatyzacji, w dużej mierze opierały się na naszych postulatach.