MJN w Radzie Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej

Reprywatyzacja  27 maja 2017
MJN w Radzie Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej

Naszym przedstawicielem w powołanej wczoraj Radzie Społecznej jest Jan Popławski, prawnik, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, członek-założyciel naszego Stowarzyszenia, aktywnie walczący z dziką reprywatyzacją w Warszawie, autor wielu zawiadomień do prokuratury po których wszczynane były śledztwa w sprawie afer reprywatyzacyjnych. Na zdjęciu Janek podczas składania wniosków o dostęp do informacji publicznej w ramach naszego społecznego audytu reprywatyzacji.

Z jednej strony cieszy nas, że ustawodawca oraz kierownictwo Ministerstwa zadbali o to, aby praca Komisji odbywała się z udziałem czynnika społecznego. Liczymy na owocną współpracę w Radzie z przedstawicielami ruchów lokatorskich takich jak Ruch Sprawiedliwości Społecznej czy Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, w tym z Ewa Andruszkiewicz, której głośna sprawa jest jednym z największych skandali obrazujących niegodziwość, niesprawiedliwość i niehumanitarność procesu dzikiej reprywatyzacji.

Z drugiej strony bardzo zaskoczył nas fakt niepowołania w skład rady przedstawiciela Komitet Obrony Praw Lokatorów, mimo że taka osoba według naszej wiedzy została zgłoszona, a także powołania do Rady osób pełniących obecnie funkcje radnych Warszawy z ramienia … PiS (sic!). Oby to nie była zapowiedź fasadowego charakteru działania Społecznej Rady, nie mówiąc już o samej Komisji Weryfikacyjnej.

Dlatego właśnie zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach Społecznej Rady oraz wywierać społeczną presję na słuszne, etyczne i zgodne z prawem jej funkcjonowanie. Będziemy patrzeć Komisji na ręce i będziemy jej najbardziej krytycznym recenzentem, gdyby okazało się, że Komisja nie będzie spełniać oczekiwań, które się w niej pokłada. Mamy świadomość, że Komisja nie naprawi wszystkich krzywd, zwłaszcza że części oszustw już nie da się skutecznie zbadać. Ale mocno liczymy na to, że Komisja będzie zajmowała się najbardziej bulwersującymi przypadkami i to nie tylko tymi, które zostaną podane Komisji na srebrnej tacy przez CBA.

Jankowi oraz wszystkim powołanym w skład Społecznej Rady życzymy powodzenia!

Udostępnij