Propozycje MJN rozwiązań problemu reprywatyzacji

Reprywatyzacja  30 października 2014
Propozycje MJN rozwiązań problemu reprywatyzacji

Chaotyczny i nieprzejrzysty sposób, w jaki reprywatyzacja przebiega w Warszawie, budzi wielki niepokój i sprzeciw. Brak ustawy reprywatyzacyjnej, wieloletnia bierność władz miasta pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz brak planów miejscowych doprowadziły do patologicznej sytuacji, w której likwidowane są szkoły, przedszkola i parki, a ogromne zyski z przejmowania nieruchomości czerpią przebiegli handlarze „roszczeń” i szpecący miasto deweloperzy. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze ma dość pudrowania problemu i zasłaniania się przez miasto brakiem kompetencji.

Jako Stowarzyszenie Miasto jest Nasze proponujemy następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie pełnej transparentości procedur reprywatyzacyjnych. Wstępem do tego może być przystępna mapa roszczeń opracowana przez Miasto jest Nasze, na której mieszkańcy Warszawy w łatwy sposób mogą sprawdzić, dla których nieruchomości obecnie toczą się postępowania reprywatyzacyjne. Wsparcie miasta mogłoby tę bazę danych znacznie udoskonalić. Konieczne jest także stworzenie osobnego zestawiania odszkodowań wypłaconych już właścicielom nieruchomości w ramach tak zwanych umów indemnizacyjnych. Dane te powinny być całkowicie jawne, na tej samej zasadzie co inne informacje publiczne.

2. Uchwalenie przez Radę miasta planów miejscowych dla obszaru całej Warszawy, gwarantujacych funkcje oświatowe, kulturalne i terenów zielonych  w Stolicy. Postulujemy też stworzenie mikroplanów przewidujących funkcje mieszane, pozwalałyby łączyć funkcje oświatowe z innymi funkcjami budynku.

3. Miasto powinno zapewnić mieszkania zamienne dla mieszkańców mieszkań komunalnych w reprywatyzowanych kamienicach. Reprywatyzacja nie może wyrządzać nowych szkód tysiącom mieszkańców Warszawy w kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny w której Warszawa oraz jej mieszkańcy strasznie ucierpieli.

4. Miasto powinno aktywnie poszukiwać rzeczywistych spadkobierców i dokonywać wypłaty rekompensat zamiast oddawać grunty i nieruchomości w tzw. „naturze” często osobom, które nie mają żadnego związku z przedwojennymi właścicielami.

5. Miasto Stołeczne Warszawa powinno wykorzystywać wszelkie dostępne środki aby aktywnie wywierać presję na Sejm RP w celu najszybszego uchwalenia kompleksowej Ustawy Reprywatyzacyjnej.

Udostępnij