Mapa Reprywatyzacji 2.0

Reprywatyzacja  13 września 2016
Mapa Reprywatyzacji 2.0

Opublikowana przez nas dzisiaj Mapa Reprywatyzacji prezentuje sposób działania systemu reprywatyzacji w Warszawie, który odbywa się w środowisku byłych wysokich funkcjonariuszy publicznych, prawników, biznesmenów, osób związanych z przestępczym półświatkiem oraz cypryjskim i rosyjskim kapitałem. Środowisko sprzyjające reprywatyzacji stworzyli politycy, którzy stanowili prawo oraz sędziowie, adwokaci i urzędnicy, którzy kształtowali praktykę działań reprywatyzacyjnych. Mapa jest wynikiem wielotygodniowego śledztwa prowadzonego przez członków Miasto Jest Nasze, opieraliśmy się na ogólnodostępnych informacjach prasowych, danych z KRS oraz informacji pochodzących z ksiąg wieczystych. Efekt naszej pracy w sposób rzetelny ujawnia kulisy dzikiej reprywatyzacji i warszawskiego rynku nieruchomości.

Pokazujemy również zaskakujące nieraz relacje pomiędzy znanymi aktorami rynku reprywatyzacyjnego. Kupcy roszczeń działali w wyjątkowo sprzyjającym środowisku, tworzonym przez prawników, sędziów i urzędników warszawskiego ratusza.

Na mapie oprócz prominentnych polityków jak Hanna Gronkiewicz – Waltz, otoczonej przez podejmujących kontrowersyjne działania urzędników, znajdują się osoby ze świadka przestępczego takie jak Zbigniew B. czy Jan L. aresztowany w zeszłym roku za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pożyczki ze SKOK Wołomin. Według doniesień prasowych osoby te wywodzą się z mafii pruszkowskiej i wołomińskiej.

Udostępniany przez nas materiał zawiera również niepokojące informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Wśród osób zajmujących się nieruchomościami (w tym nieruchomościami pochodzącymi z reprywatyzacji) trafiliśmy na ludzi z najbliższego otoczenia Ministra Obrony Narodowej którzy posiadają silne związki z rosyjskim kapitałem, a pośrednio związani są z ludźmi, którzy wyprowadzali ogromne sumy ze SKOK Wołomin.

PODSUMOWUJĄC

  •  Reprywatyzacja warszawska funkcjonuje na bazie sieci powiązań osób z wielu opcji
    politycznych, które od ponad dekady robiły ogromne pieniądze na mętnej warszawskiej
    (re)prywatyzacji i ludzkiej krzywdzie.
  • Informacje o patologiach były od lat powszechnie dostępne (m.in. KRS, księgi hipoteczne,
    liczne artykuły prasowe) pomimo tego nie wywołały reakcji służb i wymiaru sprawiedliwości.
  • Szczególnie niepokojące są powiązania warszawskich elit finansowych i politycznych zajmujących się nieruchomościami i reprywatyzacją z rosyjskim kapitałem oraz spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych.

Nie chcemy żyć w państwie teoretycznym. Stoimy przed kryzysem państwa, który zagraża jego suwerenności. Wzywamy środowiska dotknięte w swych szeregach omówioną patologią (m.in. rady adwokackie, notarialne i sędziowskie, partie polityczne i instytucje ) do rozliczenia odpowiedzialnych i podjęcia natychmiastowych środków zaradczych. Oczekujemy zdecydowanej
reakcji służb i organów kontroli. Apelujemy o powołanie parlamentarnej komisji śledczej z udziałem ekspertów i ruchów miejskich w sprawie reprywatyzacji.

http://reprywatyzacja.miastojestnasze.org/

Udostępnij