List otwarty ws. szkół zagrożonych reprywatyzacją

Reprywatyzacja  1 września 2014
List otwarty ws. szkół zagrożonych reprywatyzacją

Zgodnie z informacjami podanymi w 2013 roku przez urzędników warszawskiego magistratu istnienie ponad stu stołecznych szkół zagrożonych jest reprywatyzacją, czyli procesem odzyskiwania utraconej przedwojennej własności. Pomimo upływu całego roku roku w dalszym ciągu, z rosnącym zaniepokojeniem, obserwujemy brak stanowczych działań urzędu miasta w celu zapobieżenia oddawania budynków i terenów należących do szkół w naturze.  Taki precedensowy przypadek miał miejsce w tym roku – zlikwidowane zostało jedno z najlepszych gminazjów w Warszawie przy ul. Twardej przy zaskakująco biernej postawie władz Śródmieścia. W miejsce gimnazjum najprawdopodobniej stanie wieżowiec. Trwa walka o świeżo wyremontowane boisko szkoły przy ulicy Drewnianej. Z kolei dzieci ze szkoły podstawowej przy ul. Niecałej mogą niedługo stracić dostęp do dziennego światła, jeśli na miejscu drogi do szkoły powstanie planowany apartamentowiec.

Z tych powodów stowarzyszenie Miasto Jest Nasze postanowiło w pierwszym tygodniu września ponownie nagłośnić sprawę wystosowując list otwarty to Prezydent Warszawy z prośbą o jak najszybsze działania oraz zbierając pod nim podpisy wśród wszystkich mieszkańców Stolicy. Wierzymy, że dzięki zdecydowanej i energicznej postawie władz naszego miasta większość z ponad 100 zagrożonych stołecznych placówek da się jeszcze ocalić!

Jak można pomóc

  1. Pobierz List Otwarty oraz Petycję (link poniżej) i pomóż nam zbierać podpisy. Zebrane podpisy możesz przesłać listownie na adres naszego stowarzyszenia (ul., Nowolipki 24 m. 37, Warszawa), lub też dostarczyć osobiście w naszym zaprzyjaźnionym lokalu na ul. Wspólnej 51 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 503 150 673
  2. Śledź nas na Facebooku, odwiedzaj naszą stronę www, zapisz się do Biuletynu Warszawskiego – wszędzie tam będziemy informować o naszych kolejnych akcjach
  3. W najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie w tej sprawie – będziemy o nim informować we wszystkich powyższych serwisach
  4.  Dołącz do nas!

Do pobrania:

Treść Listu Otwartego

Szanowna Pani Prezydent,

Zgodnie z informacjami podanymi już rok temu przez urzędników warszawskiego magistratu istnienie ponad stu stołecznych szkół zagrożonych jest reprywatyzacją, czyli procesem odzyskiwania utraconej przedwojennej własności. Jako mieszkańcy Warszawy wyrażamy głębokie zaniepokojenie brakiem działań urzędu miasta w celu zapobieżenia oddawania budynków i terenów należących do szkół w naturze. Taki precedensowy przypadek miał miejsce w tym roku – zlikwidowane zostało jedno z najlepszych gminazjów w Warszawie przy ul. Twardej. W miejsce gimnazjum najprawdopodobniej stanie wieżowiec. Trwa walka o świeżo wyremontowane boisko szkoły przy ulicy Drewnianej. Z kolei dzieci ze szkoły podstawowej przy ul. Niecałej mogą niedługo stracić dostęp do dziennego światła, jeśli na miejscu drogi do szkoły powstanie planowany apartamentowiec.

Ta dramatyczna sytuacja jest efektem braku ustawy reprywatyzacyjnej, ale również braku planów miejscowych, które gwarantowałyby oświatowy charakter szkolnych terenów. Brak planów oznacza, że boiska mogą zamienić się w teren budowy apartamentowców, a szkolne budynki w biurowce. Problem ten jest wyjątkowo palący w Śródmieściu, gdzie ceny gruntów są najwyższe w kraju. Nic dziwnego, że śródmiejskie szkoły stają się łakomym kąskiem dla deweloperów.

Proces reprywatyzacji powinien odbywać się w przejrzysty i uczciwy sposób. Naprawiając stare krzywdy nie powinniśmy również wyrządzać nowych. Dlatego apelujemy do Prezydent M. St. Warszawy o:

  • przedsięwzięcie jak najszybszych działań mających na celu objęcie wszystkich placówek edukacji publicznej miejscowymi planami zagospodarowania terenu, które przewidywałyby zachowanie w tych miejscach funkcji oświatowych
  • stworzenie bazy działek zamiennych będących w posiadaniu urzędu miasta, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych
  • wypracowanie przez Miasto takiej polityki zarządzania zwrotami i ewentualnymi procesami inwestycyjnymi na terenach publicznych, która będzie uwzględniać konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Opinia i potrzeby mieszkańców powinny stanowić istotny element procesu podejmowania decyzji. Z poważaniem, Mieszkańcy Warszawy

Z poważaniem, Mieszkańcy Warszawy

Udostępnij