Apel do Hanny Gronkiewicz-Waltz

Reprywatyzacja  28 kwietnia 2016
Apel do Hanny Gronkiewicz-Waltz

Dzisiaj przed warszawskim ratuszem zaapelowaliśmy do Hanna Gronkiewicz-Waltz o ponowne wszczęcie postępowania reprywatyzacyjnego względem nieruchomości położonej przy Pałacu Kultury (dawna Chmielna 70). Jak wynika z umowy do której dotarliśmy między rządem Danii a rządem PRL WSZYSCY obywatele duńscy zostali objęci umową o spłacie roszczeń.

Hanna Gronkiewicz-Waltz w Faktach Po Faktach mówiła, że ma inną interpretację prawną niż Ministerstwo Finansów, którą podziela również Trybunał Konstytucyjny i Najwyższy Sąd Administracyjny. Dlaczego Pani Prezydent nie poszła do sądu z tą sprawą jeśli miała takie wątpliwości tylko oddała działkę w prywatne ręce?

Miasto Jest Nasze złoży również powiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marcina Bajko dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami, który naszym zdaniem nie dopełnił obowiązków służbowych. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna walczyć o każdą działkę i kamienicę do końca tak by nie było najmniejszych wątpliwości, że zwrot nieruchomości jest legalny. Zamiast tego Pani Prezydent nie honoruje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, NSA i stanowiska Ministerstwa Finansów i ochoczo oddaje najdroższe w Polsce działki. Najdroższe, bo wcześniej pani prezydent w pośpiechu zmieniła plan zagospodarowania terenu okolic PKiN podwyższając możliwą zabudowę z 30 metrów do ponad 250.

Pani Prezydent, czekamy na wznowienie postępowania i dymisje w BGN. Jeśli Pani tego nie zrobi dla wszystkich będzie jasne po której stronie Pani stoi i jakie interesy Pani reprezentuje. My stoimy po stronie obywateli i interesu publicznego. Pani będzie stać po stronie handlarzy roszczeń, partykularnych interesów i pogardy dla prawa.

hgw

Umowa z Danią:
http://koszykowa10.pl/…/uploads/2013/11/Uk%C5%82ad_Dania.pdf

Wyrok NSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81FD75E834

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6452 w sprawie stosowania przepisów układów indemnizacyjnych

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…

Udostępnij