Głos Mieszkańców vs. Stadionowy Hałas

Ochrona środowiska  Praga Południe  29 kwietnia 2016
Głos Mieszkańców vs. Stadionowy Hałas

Krzyki stadionowego wodzireja zagrzewającego biegaczy w niedzielny poranek 24 kwietnia przypomniały wszystkim, że problem stadionowego hałasu pozostaje nierozwiązany. Między innymi to właśnie dlatego wczoraj (tj. 28 kwietnia 2016 r.) spotkaliśmy się z nowym prezesem spółki PL2012+ Jakubem Oparą. Jest to spółka odpowiadająca za zarządzanie Stadionem Narodowym i przyległymi terenami.

Zachęcamy spółkę, by zobowiązała się (na piśmie), że dźwięki z imprez na Stadionie i przyległych błoniach zachowają poziom zgodny z ustawą Prawo ochrony środowiska, a więc 60 dB dla terenów zamieszkałych w dzień i 50 dB w nocy. Pomogłoby to ograniczyć hałas docierający do sąsiednich terenów mieszkaniowych i terenu Parku Skaryszewskiego. Pan prezes poprosił o miesiąc, w czasie którego chciałby skonsultować ten pomysł z prawnikami. Czekamy zatem cierpliwie. Po kolejnym spotkaniu damy znać, jaka jest decyzja.

Warto dodać, że inicjatywa rozwiązania problemu hałasu jest wspólnym przedsięwzięciem. Spotkanie z panem prezesem zorganizował na prośbę mieszkańców pan radny Marek Piotr Borkowski.

W rozmowach uczestniczyli:
Grzegorz Jaworski (Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy), Anna Amsterdamska (grupa „Fajerwerki do lamusa”, która skupia 12 organizacji, w tym Zielone Mazowsze), Justyna Kościńska i Anna Mieszczanek (Miasto Jest Nasze – Praga Południe), plus duchem obecna Rada Osiedla Kamionek, której stanowisko wręczyliśmy prezesowi.

Udostępnij