Justyna Glusman: Mamy ambitny plan likwidacji kopciuchów

Ochrona środowiska  11 sierpnia 2019

Ruszyły konsultacje społeczne nowej uchwały, która znacznie uatrakcyjni wysokość i zasady przyznawania dotacji.

Justyna Glusman: Mamy ambitny plan likwidacji kopciuchów

Za zgodą Justyny Glusman publikujemy poniżej jej wpis ws. likwidacji kopciuchów:

Justyna Glusman. Fotografia: Paweł Przewłocki.

 

Uwaga – długi post! ?

W marcu 2019 zwiększyliśmy kwotę dotacji do wymiany pieca węglowego z 7 000 zł do 12 000 zł, czyli do kwoty przeciętnych kosztów wymiany pieca. Mieliśmy jednak świadomość, że ta zmiana nie wystarczy, aby radykalnie zwiększyć tempo wymiany kotłów – w trakcie ostatnich kilku miesięcy zidentyfikowaliśmy szereg pozafinansowych barier, które nie pozwalają na przyspieszenie tempa wymiany źródeł ciepła. To m.in. zbyt skomplikowana procedura uzyskania dotacji, niewystarczająca informacja o możliwości uzyskania dotacji, wyższe koszty ogrzewania „ekologicznego”, zbyt niskie kwoty dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni, a przede wszystkim dobrowolność decyzji o wymianie kopciucha.

Praktycznie od momentu powstania nowego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pracujemy więc nad nowym systemem, który zniweluje wspomniane wyżej bariery.

W zeszłym tygodniu przekazaliśmy do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt nowej uchwały, w której dofinansowanie do wymiany kotłów opiera się na następujących zasadach:

✅ Uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego

Najwyższe dotacje będą przyznawane na zastępowanie kopciucha odnawialnymi źródłami energii („zielone ciepło”), następnie ciepłem sieciowym, a na końcu gazem. Trzeba podkreślić, że m.st. Warszawa nie udziela dotacji na zamianę kopciucha na piece zasilane paliwem stałym (np. na pellet), bez względu na ich klasę. Wiąże się to z tym, że każdy piec na paliwa stałe, nawet najwyższej klasy, przyczynia się zarówno do zanieczyszczenia powietrza (choć w mniejszym stopniu niż kopciuchy), jak i do zwiększania emisji CO2. Rezygnujemy też z dotacji na wymianę ogrzewania gazowego na ciepło sieciowe – pozwoli to zwiększyć dofinansowanie na wymianę kopciuchów na inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła – jest to dziś nasz absolutny priorytet.

✅ Nowa wysokość dotacji na likwidację kopciuchów

1️⃣ Budynki jednorodzinne
Przy likwidacji kopciucha i podłączenia do gazu mieszkańcy będą mogli liczyć – oprócz dotychczasowych 12 tys. zł dotacji – na dodatkowe 10 tys. zł na nową instalację grzewczą, czyli łącznie aż 22 tys. zł. Na jeszcze lepsze warunki będą mogli liczyć mieszkańcy domów jednorodzinnych decydujący się na podłączenie do ciepła sieciowego – dotacja dla nich może wynieść aż 40 tys. zł. Z kolei mieszkańcy decydujący się na zastąpienie kopciucha gruntową pompa ciepła mogą liczyć na dotację w wysokości aż 50 tys. zł.

2️⃣ Budynki wielorodzinne:
W przypadku budynków wielorodzinnych, obecna uchwała przewiduje dotację w wysokości 15 tys. zł na podłączenie budynku do sieci gazowej lub 20 tys. zł na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Nowa uchwała proponuje zwiększenie dotacji na podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci gazowej – do 80 tys. zł; na podłączenie do sieci ciepłowniczej – do 90 tys. zł, na instalację gruntowej pompy ciepła – do 100 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że dotacje będą przyznawane wyłącznie dla tych budynków, w których są zlokalizowane kopciuchy, a wysokość dotacji będzie zależała od powierzchni ogrzewanej przez likwidowane kopciuchy.

✅ Degresywny charakter dotacji
Naszym celem, zapowiedzianym przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, jest likwidacja kopciuchów na terenie m.st. Warszawy w ciągu najbliższych trzech lat. Stąd najbardziej atrakcyjna wysokość dotacji będzie obowiązywać tylko w roku 2019 i 2020. Zaś w roku 2021 będzie zmniejszona do 90%, a w roku 2022 – do 70%. Taka zmniejszająca się (degresywna) wysokość dotacji służy zdopingowaniu mieszkańców Warszawy do jak najszybszej decyzji o likwidacji kopciuchów.

✅ Ułatwienia dla mieszkańców
Nowa uchwała wprowadza ułatwienia dla mieszkańców chcących ubiegać się o dotację. Z jednej strony wprowadzamy możliwość złożenia wniosku w każdym urzędzie dzielnicy (do tej pory wnioski składane były tylko w siedzibie BOŚ), z drugiej strony, umożliwiamy złożenie wniosku przez cały rok (do tej pory tylko w okresie od września do marca). Wraz z Biurem Cyfryzacji i Biurem Geodezji pracujemy nad systemem, który umożliwi aplikowanie o dotacje przez internet. Planujemy wdrożenie tego systemu wraz z wejściem w życie nowej uchwały i rozpoczęciem naboru wniosków.

✅ Nowe dotacje
Nowa uchwała wprowadza dwie nowe dotacje. Pierwsza z nich dotyczy małej retencji. Dzięki tej dotacji mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają do 4 tys. zł a budynków wielorodzinnych do 10 tys. zł na zatrzymanie wody deszczowej (ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne – więcej o tym w poście poniżej). Będzie to pierwszy instrument finansowy realizujący strategię adaptacji Warszawy do zmian klimatu.
Druga nowa dotacja dotyczy instalacji turbin wiatrowych (o pionowej osi obrotu), służących produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki tej dotacji możliwe będzie dywersyfikowanie produkcji energii z OZE – w bezwietrzne dni słoneczne z paneli fotowoltaicznych, w wietrzne dni bez słońca – z turbin wiatrowych.

Oprócz pracy nad nowym systemem dotacyjnym, w kontekście poprawy jakości warszawskiego powietrza, prowadzimy jeszcze dwa bardzo istotne projekty. Pierwszy, to pełna inwentaryzacja kopciuchów.
Wiemy, że kopciuchów w zasobie miejskim – według danych na początek 2019 r. – jest ok. 1 900. W tym roku zostanie zlikwidowane około 400 kopciuchów z zasobu miejskiego. W 2020 r. około 1 000, w 2021 r. – pozostałe 500.

Niestety, nie wiemy, ile dokładnie jest kopciuchów w zasobie prywatnym. Szacujemy, że jest to od 10 do 20 tysięcy. Dopiero przeprowadzona przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej inwentaryzacja pomoże nam ustalić tę liczbę. W ramach projektu ZONE otrzymaliśmy narzędzie do inwentaryzacji i we wrześniu rozpoczniemy, we współpracy ze Strażą Miejską i władzami dzielnic, szczegółową inwentaryzacji źródeł ciepła w Warszawie. Do tej pory zinwentaryzowaliśmy ok 5000 kopciuchów w zasobie prywatnym. Dokładne dane są nam potrzebne do precyzyjnego zdefiniowania zarówno kosztów, jak i realnego tempa wymiany.

Drugim wyzwaniem jest brak skutecznych narzędzi przekonywania mieszkańców o tym, że warto wymienić piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Dodatkowo, pomimo, że Warsawa posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci ciepłowniczych w Europie, do niektórych lokalizacji w najbliższych latach, nie zostanie doprowadzona sieć ciepłownicza ani gazowa.
Pełna inwentaryzacja kopciuchów oraz współpraca z Veolia Warszawa oraz PSG pozwolą nam na zdefiniowanie, ile budynków znajduje się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej i gazowej.

Oprócz planowanej kampanii informacyjnej o nowych możliwościach pozyskania dotacji (dedykowana korespondencja, kampanie telemarketnigowe, wizyty doradcze door-to-door), pracujemy w ramach Partnerstwa #PartnerstwodlaKlimatu wraz z przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorstw, a także NGOs, nad rozwiązaniami technologicznymi dla tych właśnie budynków. Na razie na tapetę wzięliśmy temat „ekologiczne źródła ciepła dla osiedla Jazdów”. Jak tylko określimy, ile takich budynków poza zasięgiem sieci jest, jaki typ ekologicznego ogrzewania może zostać w nich zainstalowany i z jakimi wiąże się to kosztami, powrócimy do rozmów z radnymi sejmiku woj. mazowieckiego nt. wdrożenia uchwały antysmogowej dla m.st. Warszawy, która wyeliminuje (oczywiście z określonym okresem na przystosowanie) paliwa stałe z systemu grzewczego dla warszawskich budynków.

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, jest dostępny pod linkiem:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_projekt_uchwaly_w_sprawie_zasad_udzielania_dotacji_celowej_w_ochronie_srodowiska

Konsultacje potrwają do 19 sierpnia. Chcemy możliwie najszybciej doprowadzić do uchwalenia nowych zasad, tj. przedłożenia projektu uchwały Radzie m.st. Warszawy na pierwszej wrześniowej sesji. Przyjęcie uchwały we wrześniu da nam możliwość rozpoczęcia nowej kampanii jeszcze w tym roku.

 

Udostępnij