Więcej zieleni dla mieszkańców Pragi-Południe

Praga Południe  Zieleń w mieście  28 stycznia 2019

MJN we wnioskach do nowego Studium zagospodarowania przestrzennego zaproponowało utworzenie dwóch parków po prawej stronie Wisły

Więcej zieleni dla mieszkańców Pragi-Południe

Praga-Południe dynamicznie rozwija się, powstają nowe osiedla, przybywa mieszkańców. Tereny zielone jednak znikają z różnych przyczyn: ze względu na wątpliwe decyzje reprywatyzacyjne (okolice Jeziorka Gocławskiego), celową sprzedaż przez urzędników (Błonia Elekcyjne) oraz inwestycje infrastrukturalne (budowa tramwaju wzdłuż Kanału Wystawowego). Aby zieleni przybywało a nie ubywało w złożonych przez nas wnioskach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawarliśmy postulat stworzenia dwóch parków, które służyłyby nam, mieszkańcom Pragi-Południe.

Pierwszy park powstałby między Saską Kępą a Gocławiem. Postulujemy całkowitą rezygnację z projektowanej Al. Tysiąclecia pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a ul. Bora-Komorowskiego. Cały uwolniony w ten sposób obszar powinien zostać przeznaczony pod urządzenie parku. Propozycja ta jest zgodna z wieloma głosami mieszkańców, które wybrzmiewały podczas konsultacji społecznych w sprawie przygotowywanego planu miejscowego dla rejonu Wału Miedzeszyńskiego. Powstały w tym miejscu park miałby ok. 6 ha powierzchni.

Druga nasza propozycja zakłada stworzenie zupełnie nowego parku na łąkach pomiędzy Gocławiem a Wawrem. Obszar ten choć administracyjnie należy do dzielnicy Wawer, leży w sąsiedztwie Gocławia, który ze wszystkich osiedli Pragi-Południe najmocniej cierpi na deficyt zieleni. Teren łąk to obszar ponad 1 km kw., co daje możliwość stworzenia parku dorównującemu wielkością Parkowi Skaryszewskiemu i Kamionkowskim Błoniom Elekcyjnym razem wziętym. Obecnie obszar ten stanowi podmokły teren nieużytków. Przy urządzaniu parku wyjątkowo cenny przyrodniczo las łęgowy na Zakolu Wawerskim powinien pozostać nienaruszony poza parkiem.

Udostępnij