Ochrońmy siebie i nasze dzieci przed hałasem

Zieleń w mieście  20 kwietnia 2018
Ochrońmy siebie i nasze dzieci przed hałasem

Trwają konsultacje Programu Ochrony Środowiska przed hałasem. Zachęcamy do składania uwag, termin upływa 20 kwietnia! To bardzo ważny dokument, ponieważ po przyjęciu przez Radę Miasta staje się aktem prawa miejscowego i może służyć skutecznej walce z hałasem i jego skutkami na nasze zdrowie.

Uwagi do programu przygotowane przez członków MJN:

Niestety, ale przygotowany dokument to pustosłowie i brak pomysłu na walkę z problemem. Po zapoznaniu się z dokumentem i udziale w spotkaniach konsultacyjnych, możemy śmiało stwierdzić, że Warszawa nie proponuje żadnych rozwiązań, które mogłyby poprawić jakość życia mieszkańców i skutecznie zmniejszyć narażenie na hałas. .

Na lata 2018 -2023 zaplanowane są działania tylko tam gdzie hałas osiąga poziom „zły”/”bardzo zły”, czyli gdzie jest już tragicznie. Jedynymi pomysłami jakie znajdują się w programie to wymiana nawierzchni w na kilku odcinkach oraz montaż ekranów akustycznych.

Od 2013 roku (czyli poprzedniej mapy akustycznej dla Warszawy) zwiększyła się liczba mieszkańców żyjących w hałasie drogowym do 767 tys. osób. Czy Warszawa zamierza w końcu podjąć jakieś działania? Czy podobnie jak w przypadku smogu i z hałasem nie da się nic zrobić, a wszelkie podejmowane próby działań będą nadal nieudolnie prowadzić mieszkańców Warszawy do chorób cywilizacyjnych powodowanych nadmierną ekspozycja na hałas?

Mapa akustyczna jest dostępna na stronie: mapaakustyczna.um.warszawa.pl – można z niej odczytać poziom hałasu w swojej okolicy, a także obejrzeć podgląd budynku z rozkładem hałasu na jego elewacjach, można też pobrać mapy w formacie pdf.

Udostępnij