Posłowie, uratujcie drzewa!

Zieleń w mieście  15 marca 2017
Posłowie, uratujcie drzewa!

Już za tydzień w Sejmie głosowanie nad poprawkami do #LexSzyszko! Apelujemy do posłów o to, by nowe prawo było skuteczne! PODPISZ I PODAJ DALEJ —> www.uratujciedrzewa.pl

Od kilku tygodni trwa w Polsce niekontrolowana wycinka drzew na prywatnych terenach. Na nowym prawie korzystają przede wszystkim deweloperzy. Nasze miasta błyskawicznie pozbawiane są dorosłych drzew pod przyszłe komercyjne inwestycje.

Po nagłośnieniu tej patologii m.in. przez nasze stowarzyszenie, prezes PiS zapowiedział poprawki do ustawy o ochronie przyrody. Ruchy miejskie z całej Polski zrzeszone w Kongres Ruchów Miejskich przygotowały własną „społeczną poprawkę” do ustawy, która daje szansę na uzdrowienie sytuacji!

DLACZEGO POTRZEBA ZMIAN?

#LexSzyszko w praktyce uniemożliwia kontrolę społeczną i możliwości sprzeciwu wobec wycinek dużych, cennych drzew rosnących na prywatnych terenach należących do osób fizycznych.

Obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej są dziurawe – ostatnie tygodnie pokazują, że deweloperzy mogą bezkarnie obchodzić prawo i wycinać drzewa na podstawie nowej ustawy. Tak stało się na przykład przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

CO CHCEMY ZMIENIĆ?

Chcemy wprowadzić przepis o konieczności zgłoszenia chęci usunięcia drzewa (analogicznie do zgłaszania budów w prawie budowlanym) i dać gminom możliwość wydania tzw. „milczącej zgody” lub wszczęcia postępowania, jeśli urzędnik uzna, że osoba fizyczna chce usunąć drzewo cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub kulturowego. Taka konstrukcja przepisów pozwoli gminom na monitoring wycinek na swoim terenie, skutecznie zatrzymanie wycinek pod inwestycje, ale jednocześnie na zmniejszenie biurokracji i zbędnych obostrzeń dla zwykłego obywatela.

Proponujemy też poprawki dotyczące alej przydrożnych oraz obwodów drzew, które można wycinać bez uzyskania zezwolenia.

DLACZEGO „SPOŁECZNA POPRAWKA”?

Nasza propozycja to kompromis między żądaniami większej swobody („milcząca zgoda” ogranicza biurokrację) a tym, by patologie, na które zwrócili uwagę nawet politycy PiS w tym prezes Jarosław Kaczyński, zostały skutecznie zatrzymane.

POPIERASZ „SPOŁECZNĄ POPRAWKĘ” DO #LexSzyszko? Udostępnij ten post i podpisz petycję —> www.uratujciedrzewa.pl

Udostępnij