Zatrzymajmy wycinkę setek hektarów lasu w Warszawie i okolicach! [SZCZEGÓŁY + MAPY]

Dotarliśmy do oficjalnych planów Lasów Państwowych na najbliższe lata. W Warszawie i okolicach leśnicy szykują ogromne wycinki: 64 hektary w samej Warszawie, prawie 300 hektarów pod miastem!

Zatrzymajmy wycinkę setek hektarów lasu w Warszawie i okolicach! [SZCZEGÓŁY + MAPY]

Przypomnijmy: 64 hektary to powierzchnia większa niż takie warszawskie parki jak Park Skaryszewski (55 ha) oraz niewiele mniejszą niż Park Łazienki (76 ha) czy Pole Mokotowskie (73 ha). Z kolei 284 hektary, które mają być wycięte w podmiejskich lasach, to więcej niż wszystkie te parki razem wzięte! Oznacza to drastyczny ubytek terenów zielonych, z których na co dzień mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy.

Jeśli wziąć pod uwagę tereny leżące przy granicy miasta (do 3 km od jego granic administracyjnych), liczby te wyglądają jeszcze gorzej: wycinki mają dotknąć 283.81 hektara terenów leśnych!

Dodajmy, że zdecydowana większość tych wycinek realizowana jest metodą tzw. rębni zupełnej, co oznacza całkowitą wycinkę drzew na całej powierzchni. Tereny leśne poddane takim działaniom „gospodarki leśnej” tracą wszelkie właściwości istotne z punktu widzenia mieszkańców Warszawy: schronienia przed upałem, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i innymi niedogodnościami miejskiego życia codziennego.

Tak wygląda miejski las po zastosowaniu metody „rębni” przez Lasy Państwowe

Czym jest ta słynna “gospodarka leśna”?

Lasy Państwowe zakładają, iż prawie 64 hektary zostaną w najbliższych latach wycięte w trybie tzw. rębni zupełnej. W praktyce oznacza to wielkie wykarczowane połacie lasu, wycinane … dla pozyskania drewna! Tego typu metoda wycinki nie ma nic wspólnego ani z dbaniem o bezpieczeństwo, ani z przebudowami drzewostanów. Chodzi tu tylko i wyłącznie o „surowiec” który leśnicy pozyskują, a stosując rębnię, czyli wycinkę całej połaci lasu na raz zamiast „wyjmowania” z lasu pojedynczych drzew, ułatwiają sobie jego pozyskanie na większą skalę.

Uważamy, że miejskie lasy mają szczególny status i jako takie nie poiwinny być traktowane jako miejsce pozyskania drewna. Lasy warszawskie i podwarszawskie są miejscem relaksu czy spotkań dla tysięcy mieszkańców, a także szansą dla miasta na radzenie sobie z tragicznymi skutkami kryzysów ekologicznych. Przez zjawisko rozlewania się miast, zieleń, zwłaszcza ta nieurządzona, jest szybko kurczącym się zasobem, który trzeba chronić. Tymczasem dla Lasów Państwowych miejskie i podmiejskie lasy to nic innego, jak źródło szybkiego zysku. To musi się zmienić.

Które lasy są zagrożone i skąd wzięliśmy dane?

Wszystkie dane wzięliśmy ze strony społecznej akcji „Lasy i Obywatele”: https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html.  Na tej stronie możecie zobaczyć, które dokładnie obszary mają zostać poddane wycinkom. W planach wycinek Lasy Państwowe wymieniają nadleśnictwa w Celestynowie, Drewnicy i Jabłonnie. Warto pamiętać, że wspomniane nadleśnictwa mają kontrolę nad gospodarką leśną również w Warszawie – na Białołęce, w Wawrze i Rembertowie.

Co bardzo ważne, rębnie prowadzone będą także w najbliższym otoczeniu rezerwatów przyrody i najcenniejszych obszarów leśnych (np. torfowisk i bagien) – takich jak np. Bagno Jacka w Wesołej!  

Zrzut ekranu z mapy wycinek Lasy i Obywatele. Kliknij w obrazek, by przejść do strony z mapą

Przykładowy obszar przeznaczony do wycinki w dzielnicy Wawer

Zestawienie wycinek na terenie Warszawy

Wycinki podwarszawskie – część pierwsza

Wycinki podwarszawskie – cd.

Czego się domagamy? 

Jako mieszkanki i mieszkańcy Warszawy uważamy, że Lasy Państwowe prowadząc gospodarkę na terenach miejskich i podmiejskich, powinny brać pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką lasy pełnią dla mieszkańców. Obowiązek ten jest wprost opisany w art 6 ust. 1a Ustawy o lasach, gdzie zapewnienie społecznej funkcji lasów na poziomie lokalnym jest jedną z głównych funkcji trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Lasy zarządzane przez Lasy Państwowe są naturalnym miejscem rekreacji mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy zdania, że w rejonie intensywnie wykorzystywanym przez mieszkańców miast to właśnie funkcja społeczna powinna być traktowana jako funkcja wiodąca i traktowana nadrzędnie względem funkcji gospodarczej lasów.

Dlatego w naszej petycji apelujemy do Ministry Klimatu Anny Moskwy o wydanie dyspozycji zobowiązującej jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do całkowitego zaprzestania wycinek lasów na terenie miasta stołecznego Warszawa i w jego sąsiedztwie na cele gospodarcze.

 

Udostępnij