Zielona Grochowska – konsultacje

Praga Południe  Zieleń w mieście  4 listopada 2019

4 oraz 5 listopada Zarząd Zieleni m. st. Warszawy organizował konsultacje społeczne dot. ulicy Grochowskiej. Byliśmy wraz z innymi mieszkańcami naszej dzielnicy na tych konsultacjach.

Zielona Grochowska – konsultacje

Wnioski z tego spotkania są dość proste. Mieszkańcy mają już dość betonozy i niebezpiecznej autostrady w sercu Grochowa.

Mieszkańcy oczekują na Grochowskiej:

  1. szpalerów wysokich drzew dających cień, chłód oraz tłumiących hałas ???????,
  2. prawdziwie zielonego torowiska tramwajowego ??,
  3. uporządkowania dzikiego parkowania poprzez stworzenie pasa do parkowania równoległego oraz miejsc dla dostawców w miejsce pasów rozbiegowych i trzeciego pasa
  4. bezpiecznej miejskiej ulicy o stałym przekroju 2×2 na wzór Świętokrzyskiej

Do 25 listopada 2019 roku każdy mieszkaniec może wypełnić formularz on-line na stronie ZZW.

Udostępnij