#WRÓBLICZENIE – czyli wróble w tarapatach! ?

Ochrona środowiska  15 marca 2019

16-17 marca idź na spacer sam_a, z rodziną lub z przyjaciółmi. Szukaj wróbli i mazurków w dowolnym miejscu na terenie miasta. Pomocna będzie lornetka!

#WRÓBLICZENIE – czyli wróble w tarapatach! ?

W weekend 16-17 marca odbędzie się w Warszawie kolejna edycja akcji liczenia wróbli i mazurków, których populacja w miastach jest zagrożona m. in. z powodu:
❌ ubytku miejsc lęgowych oraz krzewów (zwłaszcza wskutek kratowania otworów w budynkach przy okazji ociepleń),
❌ spadku liczby owadów,
❌ niekontrolowanego wzrostu liczby drapieżników, przede wszystkim kotów,
❌ zatrucia powierzchni ziemi – miejsca, gdzie wróble najczęściej żerują – metalami ciężkimi,
❌ zadbanych i skoszonych trawników (które przechowują mniej ziaren, w tym ziaren chwastów),
❌ wnikania srok do miast (która wybiera pisklęta).
Celem akcji jest objęcie wróbli i mazurków wieloletnim monitoringiem w celu identyfikacji zagrożeń w przestrzeni miejskiej, a także popularyzacja tematyki ptaków i włączenie jak największej ilości mieszkańców w obserwacje przyrody.
Ty też możesz liczyć wróble! ?
16-17 marca po prostu idź sam/a, z rodziną lub przyjaciółmi na spacer szukając wróbli i mazurków w dowolnym miejscu na terenie miasta. Pomocna będzie lornetka!
Gdy znajdziesz grupę ptaków, zarejestruj obserwację za pomocą telefonu komórkowego, a następnie wypełnij formularz (wpisz w przeglądarce internetowej adres tiny.cc/wrobliczenie).
Gdy spotkasz kolejną grupę ptaków, znów wypełnij formularz. Zobaczysz, że wypełnienie go zajmuje mniej niż minutę i łatwo robić to wiele razy!
Więcej informacji na: https://wroble.org/
Udostępnij