E-hulajnogi – nasze uwagi do kolejnej wersji ustawy o UTO

BRD  e-Hulajnogi  15 czerwca 2020

MJN zgłasza uwagi do projektu przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych. Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy jest dla nas najważniejsze.

E-hulajnogi – nasze uwagi do kolejnej wersji ustawy o UTO

Jako stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 10 czerwca oficjalnie złożyliśmy uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczący tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), czyli np. e-hulajnóg, został zaprezentowany w maja br. przez Ministerstwo Infrastruktury. Czas, aby operatorzy wreszcie wzięli odpowiedzialność za koszty społeczne swojej działalności. Jest to druga próba resortu uregulowania tego tematu. 

MJN postuluje wprowadzenie przepisów, które:

  • ograniczą jazdę e-hulajnogami po chodnikach do minimum – poza terenem zabudowanym lub wyłącznie przy drogach gdzie dopuszczalna prędkość jest większa niż 50 km/h
  • ograniczą moc oraz wagę e-hulajnóg (max. 250 W i 20kg) – z niezrozumiałych względów ograniczenie mocy zniknęło z najnowszego projektu ustawy, choć poprzedni, sierpniowy projekt je przewidywał
  • ograniczą prędkość e-hulajnóg do 20 km/h – tak jak np. w Niemczech i innych krajach UE, które już uregulowały tę kwestię
  • ustanowią minimalny wiek pozwalający korzystać z tych pojazdów na 14 lat – podobnie jak w przypadku motorowerów i prawa jazdy kategorii AM
  • wprowadzą obowiązkową homologację oraz odpowiednie wymogi techniczne dotyczące wyposażenia UTO,
  • zobligują operatorów do współpracy z władzami miast, w tym pozwolą lokalnym samorządom do kontrolowania liczby hulajnóg oraz obszarów, w których będą mogły jeździć,
  • zobowiążą operatorów do jasnej i zrozumiałej komunikacji z klientem w języku polskim,
  • sprawią, że użytkowników oraz osoby postronne będą chronić ubezpieczanie OC oraz NNW.

 

Nasze pismo zostało już wysłane do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ NASZE ARTYKUŁY:

Udostępnij