Hulajnogi elektryczne – zasady dla wszystkich oraz dekalog dla operatorów

BRD  e-Hulajnogi  5 czerwca 2019

Na ulicach Warszawy spotykamy coraz więcej e-hulajnóg. Niestety, prawo nie nadąża za rzeczywistością. Dlatego, żeby pomóc Ministerstwu Infrastruktury, przygotowaliśmy nasze propozycje rozwiązań: 5 podstawowych reguł dla wszystkich użytkowników oraz dekalog dla operatorów hulajnóg elektrycznych na wynajem.

Hulajnogi elektryczne – zasady dla wszystkich oraz dekalog dla operatorów

5 reguł dla wszystkich

 1. Poruszanie się jak rowerem
  Jazda chodnikiem tylko wyjątkowo (zgodnie z art. 33 ust. 5 PoRD), przy zachowaniu priorytetu dla pieszych.
  Możliwość korzystania z infrastruktury rowerowej (DDR, pasy rowerowe, kontrapasy itd.).
 2. Ograniczenie prędkości
  Fabryczne ograniczenie prędkości do 20 km/h, którego usunięcie w jakikolwiek sposób (np. poprzez zmianę oprogramowania) stanowi przestępstwo zgodnie z art. 306 KK. Bezwzględne ograniczenie prędkości do 7 km/h na chodnikach.
 3. Parkowanie w sposób nieutrudniający ruchu pieszych
  Zakaz pozostawiania e-hulajnóg na środku chodnika/ciągu pieszego oraz w sposób utrudniający poruszanie się niedowidzącym (np. przy ścianach budynków). Parkowanie rownolegle przy krawędzi jezdni.
 4. Minimalny wiek
  By poruszać się hulajnogą elektryczną, należy mieć minimum 14 lat. Tak jak w przypadku prawa jazdy AM.
 5. Wyposażenie obowiązkowe
  Dwa niezależne skuteczne hamulce (w tym jeden mechaniczny), oświetlenie przednie i tylne zapewniające odpowiednią widoczność, sygnał dźwiękowy oraz system sygnalizowania zmiany kierunku jazdy.

Dekalog operatora

 1. Za korzystanie z przestrzeni publicznej w ramach działalności komercyjnej się płaci
  Proponujemy 8 zł/dzień za każdą zarejestrowaną hulajnogę – ta opłata trafi do budżetu zarządcy drogi i ma pokrywać koszty obsługi systemu przez władze samorządowe. Samorządy mogą samodzielnie ustalić dzienną stawkę za pozostawienie hulajnogi na wynajem w przestrzeni publicznej do wysokości 0,5% płacy minimalnej za każdy pojazd.
 2. Samorząd może wyłączyć określone obszary z korzystania z e-hulajnóg
  Na stałe lub czasowo na określonym obszarze (parki, obszary zabytkowe, parki kulturowe, miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego, jak np. atrakcyjne turystycznie obszary itp.). Samorząd może zakazać świadczenia tam usług przez operatorów hulajnóg oraz korzystania z prywatnego sprzętu.
 3. Publiczny rejestr e-hulajnóg
  Obowiązkowy rejestr hulajnóg na wynajem zapewni przejrzystość działania operatorów. Niezarejestrowane i nieoznakowane hulajnogi będą mogły być natychmiast usunięte przez służby miejskie bez wezwania.
 4. Możliwość regulowania liczby hulajnóg przez samorządy
  Prawo samorządu do ewentualnego koncesjonowania liczby operatorów lub ograniczania liczby pojazdów na obszarze gminy.
 5. Wszystko po polsku
  Zgodnie z Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim – aplikacja, regulamin (określający m.in. wszystkie opłaty, koszty, kary), obsługa klienta oraz instrukcja użytkowania hulajnóg muszą być obowiązkowo co najmniej w języku polskim, a świadczenie usługi musi być regulowane przez prawo polskie.
 6. Dostępna obsługa klienta
  Operatorzy powinni umieścić numer telefonu do obsługi klienta (o normalnej, niepodwyższonej stawce), na który należy odpowiadać w godzinach, w których jest możliwy wynajem.  Jeżeli wynajem jest możliwy cały czas, infolinia musi działać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 7. Odpowiedzialność i lokalne podatki
  Operatorzy muszą posiadać podmiot zarejestrowany w Polsce (w formie spółki lub oddziału przedsiębiorcy z siedzibą w UE). Operatorem może być tylko podmiot o odpowiedniej wiarygodności finansowej. Obowiązkowa fiskalizacja (VAT) oraz rejestracja transakcji dotyczących wynajmu na terenie RP – rachunek lub faktura.
 8. Obowiązkowa umowa z władzami samorządowymi
  Świadczenie usług wyłącznie w oparciu o maksymalnie 12-miesięczną umowę regulującą jakość usług zawieraną z władzami samorządowymi, której złamanie byłoby obarczone karami umownymi oraz możliwością natychmiastowego rozwiązania. Od operatorów wymagane będzie dostarczanie danych kontaktowych do lokalnego kierownika/personelu operacyjnego z odpowiednimi kompetencjami (osoby decyzyjne na szczeblu lokalnym), który ma natychmiast reagować na żądania miasta w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku innych problemów.
 9. Ubezpieczenie
  Obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW dla operatorów dot. szkód wyrządzonych przez wynajmowane hulajnogi mieniu i osobom trzecim oraz użytkownikom w następstwie wypadku.
 10. Otwarte dane
  Operatorzy mają obowiązek udostępniania zanonimizowanych danych dotyczących przejazdów na zasadzie OpenData oraz API dla podmiotów trzecich z lokalizacją dostępnych pojazdów wraz z ich numerem identyfikacyjnym (re-use).

Transmisja z konferencji prasowej

Nasze rozwiązania złożymy oficjalnie do Ministra Infrastruktury jako petycję. Większość z ww. zasad można zastosować do wszystkich urządzeń transportu osobistego (UTO). Oferujemy Ministerstwu pomoc i współpracę.

O kompleksową regulację zasad używania urządzeń transportu osobistego apelowaliśmy już pół roku temu.

E-hulajnogi w świetle niemieckich przepisów – przeczytaj więcej!

 

Udostępnij