Dane o wypadkach drogowych w 2023

BRD  17 kwietnia 2024
Dane o wypadkach drogowych w 2023

Zestawienie danych o wypadkach i ich ofiarach śmiertelnych z 2023 roku i lat poprzednich znajduje się w raporcie:
POBRD 2018-2023

Porównane są w nim dane z Warszawy oraz z innych miast, obszarów zabudowanych i całej Polski. Zastosowany został podział na najechania na pieszych na przejściach bez sygnalizacji świetlnej, pozostałe najechania na pieszych, wypadki z udziałem rowerów oraz inne wypadki. Najwyraźniejsze różnice struktury ofiar śmiertelnych w 2023 roku są oczywiście między obszarami zabudowanymi a niezabudowanymi:

W obszarach zabudowanych łączna liczba zabitych wyniosła 731. Spadła ona w stosunku do roku poprzedniego o 2,7% (w 2022 było 751). Poza obszarami zabudowanymi zabitych było więcej (1162 – obrazuje to szerokość pierścienia na wykresie kołowym) a ich liczba wzrosła w o 17 w stosunku do 2022 r. (1,5%).

Porównane są jednak także dane z różnych terenów oznakowanych jako obszary zabudowane. Szczególnie niepokojące są dane z obszarów zabudowanych poza miastami: liczba pieszych zabitych w wyniku najechań na pieszych na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej wzrosła w takich miejscach o jedną czwartą w stosunku do 2022 roku. Wzrosła także ogólna liczba zabitych:

Bardziej optymistyczne są dane z obszarów zabudowanych na terenach miast:

Jak na tym tle wyglądają statystyki warszawskie? Tego między innymi można się dowiedzieć z opublikowanego zestawienia. Dane liczbowe do jego opracowania pozyskane zostały ze strony https://obserwatoriumbrd.pl/app.

#ChodziOŻycie

Udostępnij