Tramwaj na Modlińskiej

Jest to jedna z priorytetowych miejskich inwestycji w transport szynowy, która polepszy dostęp mieszkańców Żerania do komunikacji tramwajowej.

Tramwaj na Modlińskiej

W ramach przynależności Miasto Jest Nasze do Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu w połowie listopada 2022 roku stowarzyszenie otrzymało od firmy Databout zaproszenie do udziału w spotkaniu dot. budowy trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO w kierunku północnym.

Mimo bardzo krótkiego czasu jaki został wyznaczony na przekazanie opinii (mniej niż tydzień), Tomasz Smyczyński przygotował szereg uwag dotyczących m.in. ruchu pieszych oraz rowerzystów. W opublikowanej we wrześniu 2023 roku dokumentacji pełnej koncepcji Tramwaju na Modlińskiej w tomie uzgodnień większość z nich wykonawca zarekomendował uwzględnić.