Park Żerański

Informacje o realizacji inwestycji „zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej przy Kanale Żerańskim”.

Mapa obrazująca postęp prac i bieżące utrudnienia


Dziennik budowy

Luty 2024

 • Ustawiono tablice informacyjne w kilku miejscach na granicy ogrodzonego terenu budowy we dwóch wzorach.
 • Ukończono prace przy ogrodzeniu z siatki od strony ulicy Płochocińskiej kończąc je blaszanym płotem zaraz przy przystani statku „Zefir” do Serocka Warszawskich Linii Turystycznych.
 • Pod znakiem zapytania stoi działanie przystani w sezonie WLT 2024 przy przystanku Cementownia 02.
 • Kontynuowano wycinki i pielęgnację drzew oraz krzewów aby zdążyć przed okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października.
 • Rozpoczęto prace ziemne związane z instalacjami podziemnymi, takimi jak kanalizacja, wodociąg, oświetlenie wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych.
 • W kilku miejscach rozebrano fragment betonowego nabrzeża z prefabrykatów.

25.02.2024

Przesmyk od dołu.
Przesmyk z góry.
Rozebrany fragment nabrzeża.
Wykop przy nabrzeżu.
Przyszła droga dla rowerów.
Budowa kanalizacji
Na wysokości Kowalczyka.
Umocnienia skarpy.
Rozebrany fragment nabrzeża.
Na wysokości Starowiślnej.
Na wysokości Starowiślnej.
Przyszła droga dla rowerów.
Przyszła droga dla rowerów.
Ścieżka pośród drzew.
Ścieżka pośród drzew.
Przy ulicy Modlińskiej.

13.02.2024

Przy ulicy Modlińskiej
Przy Starowiślnej 11
Przy ulicy Kowalczyka
Przy wejściu do żłobka
Przy Krzyżówki 36D
Naprzeciwko Krzyżówki 11
Przy skrzyżowaniu ulicy Płochocińskiej i Krzyżówki w stronę PKP Żerań
Przy skrzyżowaniu ulicy Płochocińskiej i Krzyżówki na południe
Brama przy skrzyżowaniu ulicy Płochocińskiej i Krzyżówki
Przy ulicy Płochocińskiej na południe
Przy ulicy Płochocińskiej w stronę Krzyżówki
Przy Płochocińskiej obok przystanku Cementownia 02
Przy przystani statku "Zefir" do Serocka
Nabrzeże przy ulicy Płochocińskiej

Styczeń 2024

 • Ogrodzono blaszanym płotem wcześniej pozostawioną jako dostępną część na północ od przesmyku oraz pas nad gazociągiem.
 • Wzmocniono dotychczasowe ogrodzenie z siatki blaszanym płotem w newralgicznych miejscach, niszczonych przez osoby postronne.
 • Kontynuowano wycinki i pielęgnację drzew oraz krzewów.
Przy ulicy Modlińskiej
Przy Starowiślnej 11
Między Starowiślną 5 a 7
Przy ulicy Kowalczyka
Między orlikiem a żłobkiem
Przy wejściu do żłobka
Przy Krzyżówki 36D
Przy Krzyżówki 11
Przy przepompowni
Przy Płochocińskiej 20
Przy ulicy Płochocińskiej

Grudzień 2023

 • Przystąpiono do zabezpieczania terenu budowy ogrodzeniem z siatki.
 • Wykonano pierwsze wycinki i pielęgnację drzew oraz krzewów.
Przy żłobku
Między żłobkiem a orlikiem
Przy ulicy Kowalczyka
Między Starowiślną 5 a 7
Przy Starowiślnej 11
Przy Modlińskiej od strony przystanku autobusowego
Przy Modlińskiej od strony wiaduktu
Na wysokości ścieżki do Starowiślnej 11
Na wysokości ścieżki między Starowiślną 5 a 7
Na wysokości ścieżki do Kowalczyka

Listopad 2023