Drzewarszawa

Festiwal poświęcony drzewom.

Drzewarszawa

Chcąc podkreślić, jak ważne są drzewa w mieście oraz docenić ich wartość przyrodniczą MJN zorganizowało 2 -dniowy festiwal poświęcony drzewom.

W programie znalazły się m.in.:

1. Pokazy filmów edukacyjnych dla dorosłych i dla dzieci oraz towarzyszące im dyskusje z udziałem twórców i ekspertów w Kinoteka PKiN.

2. Gra miejska skupiona wokół pięknych warszawskich drzew, pomników przyrody i śródmiejskich parków (rowerowa przejażdżka skierowana do dzieci i dorosłych).
 

3.Spacery edukacyjno–przyrodnicze po warszawskich rezerwatach przyrody (m.in Rezerwat Bielański, Morysin, otulina rezerwatu Las Natoliński, Skarpa Ursynowska) prowadzone przez doświadczonych przyrodników.

4. Warsztaty z tworzenia „lasu w słoiku”
Pod okiem prowadzącego każdy mógł skomponować swój własny las w słoju i zabrać go ze sobą do domu. Na spotkaniu wyjaśnialiśmy jak dbać o stworzony ekosystem, żeby cieszył nasze oczy jak najdłużej.

5. Taneczne zakończenie – Potańcówka Żoliborska (plac przed Teatrem Komedia)
Uczestnictwo w większości zaplanowanych wydarzeń jest BEZPŁATNY

Link do wydarzenia na Facebooku:
>> https://www.facebook.com/events/374397953069569/ <<

Organizatorkami Drzewarszawa były członkinie MJN: Marta Porzuczek, Basia Jędrzejczyk i Justyna Czarnocka.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PONIŻEJ. 

=====> Sobota 23.06.2018r.

? 10.00 – spacer DrzeWarszawa na Saskiej Kępie: spacer szlakiem pomników przyrodyStowarzyszenie Wiatrak

? 11.00 – 13.00 Gra miejska – poznajemy warszawskie drzewa i tereny zielone.
Celem gry jest uświadomienie mieszkańcom dlaczego drzewa w mieście są ważne oraz ukazanie wartości obecnego, wieloletniego drzewostanu Warszawy.

?15.00-16.00 Filmy animowane dla dzieci

? Filmy:
„Wędrówki Pyzy: Pyza w lesie”
Bohaterką filmu jest Pyza mazowiecka znana z baśni Hanny Januszewskiej. Film w przygodowej formie przedstawia młodym widzom świat polskich legend, podań i zwyczajów ludowych. Reżyseria: Piotr Paweł Lutczyn.

„Hip Hip Hurra. Dlaczego zniknęły drzewa?”
Pani Żyrafa chce namalować wyjątkowy obraz, który zachwycie krytyka sztuki – Pawia. Niestety drzewa, które chciała namalować, zniknęły…
reżyseria: Elżbieta Wąsik

„PRZYJACIEL ZWIERZĄT – Dziwne przygody Koziołka Matołka”
Zabawna adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach koziołka imieniem Matołek, który „błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa”, gdyż ponoć właśnie tam „kują kozy”. Zrealizowana na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego.
Reżyseria: Piotr Szpakowicz

? 16.30-18.00 Pokazy dokumentalnych filmów przyrodniczych
Wydarzenie- bezpłatne, wejściówki do pobrania w kasie Kinoteki.

? “Las Natoliński – mgnienie prastarej puszczy” z 2017 r.
– przed pokazem krótka dyskusja z twórcą filmu Konradem Drzewieckim

„Sekretne życie drzew” z 2016r.
– rozmowa z Piotrem Krasińskim z Towarzystwo Dendrologicznego

====> Niedziela 24.06.2018r.:

? Spacery przyrodnicze po lasach i rezerwatach Warszawy

? DrzeWarszawa: spacer ornitologiczny w Rezerwacie Morysin
Start: 24 czerwca 2018 r. godzina 8.00
Prowadzący: Agnieszka Kosicka (Warszawska Grupa OTOP) i Konrad Drzewiecki (Miasto Jest Nasze)

Miejsce spotkania: obok Kościoła Świętej Anny w Wilanowie

Leśny rezerwat przyrody Morysin od północy i zachodu jest ograniczony przez kanały i jeziora: Kanał Sobieskiego, rzekę Wilanówkę i Jezioro Wilanowskie, od południa przez pola uprawne (należące do SGGW), a od wschodu ul. Zygmunta Vogla. Dojście do terenu rezerwatu jest nieco problematyczne, ale na pewno warto znaleźć się tu choć na chwilę, aby móc podziwiać piękno wielogatunkowego i wielopiętrowego drzewostanu w którym najstarsze drzewa osiągają ponad 200 lat!
Dominującymi siedliskiem w rezerwacie jest ponad 100-letni las łęgowy z elementami grądu niskiego i typowego. Drzewostany przetrwały dzięki przyłączeniu na początku XIX wieku do Parku Wilanowskiego. W czasach późniejszych dzięki brakowi pielęgnacji przez kilkadziesiąt lat niemal zupełnie zatarły się ślady ingerencji człowieka. W parku znajdują się duże ilości martwego drewna stanowiącego siedlisko życia wielu organizmów. Kilkadziesiąt drzew rezerwatu wykazuje rzadko spotykane rozmiary – topole białe osiągają do 2 m średnicy pnia (i wysokości 30-35 m), wiązy do 1,3 m, topole czarne do 2,2 m.

? DrzeWarszawa: spacer po otulinie Rezerwatu Las Natoliński
Start: 24 czerwca 2018 r. godzina 11.00
Prowadzący: Konrad Drzewiecki (Miasto Jest Nasze)

Miejsce spotkania: przystanek „Arbuzowa” przy ul. Nowoursynowska

Teren rezerwatu to pozostałość zespołu pałacowo-parkowego Rozkosz, który był rezydencją filialną wobec zespołu pałacu wilanowskiego, należącą w XVIII w. do dóbr wilanowskich księżnej Izabeli Lubomirskiej. Nazwę Ursynów otrzymał od kolejnego właściciela, Juliana Ursyna Niemcewicza. Ostatni właściciel posiadłości, Edward Raczyński (spadkobierca rodziny Krasińskich), w 1921 roku przekazał rezydencję na cele społeczne. Pałac zachował się w dobrym stanie i jest wykorzystywany przez SGGW, dewastacji uległ taras ogrodowy i park. Starodrzew został zniszczony w czasie II wojny światowej.

? Spacer w rezerwacie Las Bielański
Start: 24 czerwca 2018 r. godzina 10.00
Prowadzący: Karol Grabias (miłośnik Lasu Bielańskiego i kniejołaz) i Katarzyna Aniela Homan (Miasto Jest Nasze)

 

Miejsce spotkania: ul. Dewajtis, róg Marymonckiej

Las Bielański jest usytuowany wzdłuż lewobrzeżnej doliny Wisły między Kępą Potocką a Młocinami. Bezpośrednią łączność ekologiczną Lasu z Wisłą przerwał wzniesiony w 1925 r. wał przeciwpowodziowy, a aktualnie oddziela go od rzeki także Wisłostrada.
Las Bielański cechuje ogromna bioróżnorodność jest tu ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi trzecią część gatunków całej warszawskiej flory. Z tą bioróżnorodnością roślinną i występowaniem wspaniałych 300-400 letnich dębów wiąże się również obecność ponad 1000 gatunków bezkręgowców, w tym spotkać tu można „firmowy” gatunek, którym jest kozioróg dębosz, bytujący na zachowanych gatunkach dębów.
Główną część obszaru (152 ha) określanego nazwą Las Bielański stanowi kompleks leśny (145 ha) z krajobrazowym rezerwatem przyrody (130,15 ha). Nie ma chyba w naszym mieście terenu, gdzie w tak wysokim stopniu łączyłyby się wartości krajobrazowe, historyczne, rekreacyjne i przyrodnicze. Bogactwo flory i fauny Lasu Bielańskiego pozwala nadać mu rangę najwyższej w Warszawie bioróżnorodności. Od 2011 r. jest obszarem specjalnej ochrony w ramach sieci Natura 2000.
Las Bielański jest pozostałością dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Poprzez Park Młociński i Las Młociński wąskim przesmykiem łączy się z Puszczą Kampinoską, z której czasami docierają tu dziki, jelenie, sarny, lisy, zające, a nawet łosie. Na stałe w mniej dostępnych fragmentach lasu mieszkają kuny, wiewiórki i różnego rodzaju ptaki, między innymi dzięcioł czarny – symbol Lasu Bielańskiego. Stwierdzono gniazdowanie 40 gatunków ptaków.
Spacery są bezpłatne.

? od 11.00
Warsztaty „Las w słoiku”
Pod okiem prowadzącego każdy z Was będzie mógł skomponować swój własny las w słoju i zabrać go ze sobą do domu! Dowiecie się też jak dbać o stworzony ekosystem, żeby cieszył nasze oczy jak najdłużej.

 

? 17.00-21.00 Żoliborska Potańcówka Międzypokoleniowa – Żoliborz, ul. Słowackiego 19A (Plac przed Teatrem Komedia)

Za konsoletą:
DJ WIKA – Wirginia Wika Szmyt
Pan Fogg (Michał Fogg)