Uratujmy tor kolarski KS „Orzeł”

MJN współtworzy inicjatywę „Nowe Dynasy”, która proponuje by zniszczonemu torowi kolarskiemu na Podskarbińskiej nadać nową formułę miejskiego parku rowerowego. W październiku 2018 roku złożyliśmy do Ratusza wniosek o konsultacje społeczne w tej sprawie z podpisami ponad 1400 warszawiaków.

Zapuszczona, skryta za chaszczami przestrzeń w obrębie ulic Mińskiej, Podskarbińskiej i Stanisławowskiej na Pradze-Południe skrywa dawny betonowy tor kolarski RKS Orzeł. W latach świetności ścigali się na nim najlepsi polscy kolarze – Czesław Lang, Mirosław Jurek, Szymon Kornacki i wielu innych. Niestety obiekt jest wyłączony z eksploatacji od wczesnych lat 90. i obecnie pozostaje w dużej mierze zrujnowany. Torowi towarzyszy zabytkowy budynek klubu sportowego Orzeł projektu Macieja Nowickiego.

Warszawa tor kolarski Orla 1985 r. Zawody w kolarstwie torowym . Druzyna Legii Warszawa w skladzie : Zb. Szczepkowski,L. Michalak, T. Trochanowski , A.Krawczyk. Fot. Jan Rozmarynowski /Forum

Warszawa tor kolarski Orła 1985 r. Zawody w kolarstwie torowym . Drużyna Legii Warszawa w składzie : Zb. Szczepkowski, L. Michalak, T. Trochanowski , A.Krawczyk. Fot. Jan Rozmarynowski /Forum

Okolica KS „Orzeł” podlega w ostatnich latach gwałtownym przeobrażeniom, większość dostępnych działek zabudowywana jest osiedlami mieszkaniowymi, a obszar na którym stoi tor kolarski nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W efekcie brakuje tu terenów sportowo-rekreacyjnych oraz zieleni. Na początku roku 2018 po wieloletnich sporach prawnych pomiędzy ratuszem a klubem sportowym cały ten teren wrócił w ręce miasta. Odzyskanie przez miasto terenów klubowych daje szanse na zaaranżowanie w tym miejscu przestrzeni publicznej z prawdziwego zdarzenia, służącej mieszkańcom i amatorom sportu.

W 2014 roku o tym opuszczonym i zaniedbanym miejscu przypominali aktywiści zgromadzeni w inicjatywie „Nowe Dynasy”, którzy proponowali by torowi kolarskiemu „nadać nową, otwartą formułę miejskiego parku rowerowego, nastawionego nie tylko na sportowe wyczyny, ale też na rekreację, wydarzenia kulturalne i akcje społeczne”, a „zrewitalizowane Nowe Dynasy mogą służyć miłośnikom kolarstwa, ale też aktywizować najbliższą okolicę i stać się atrakcją turystyczną – jednym z symboli nowoczesnej Warszawy.” Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” również uważa, iż teren ten powinien zachować rekreacyjno-sportowy charakter w otwartej formule i z dostępem wolnym dla wszystkich chętnych.

Przede wszystkim jednak o przyszłości toru i budynku klubowego powinni się wypowiedzieć warszawiacy w ramach ogólnomiejskich konsultacji społecznych. Dlatego w październiku 2018 roku złożyliśmy do ratusza wniosek w tej sprawie z podpisami ponad 1400 warszawiaków. W zbiórkę podpisów zaangażowało się wiele organizacji społecznych, kilkadziesiąt warsztatów rowerowych i kawiarni oraz mnóstwo wolontariuszy, pokazując, że przyszłość toru leży na sercu wielu warszawiakom.

Proponujemy dwuetapową procedurę konsultacji. W pierwszej kolejności warsztaty z mieszkańcami i ankietą on-line, a następnie warsztaty z architektami, urbanistami, varsavianistami, socjologami, działaczami kultury i środowiskami sportowymi. Do procesu konsultacyjnego można również włączyć instytucje, które będą się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie „Orła”, takie jak Uniwersytet SWPS , Centrum Promocji Kultury na Podskarbińskiej czy planowa siedziba Sinfonii Varsovii. Efektem końcowym projektu będzie raport podsumowujący różne punkty widzenia uczestników warsztatów oraz wyniki ankiety.

Niestety nadal nie doczekaliśmy się oficjalnej informacji na temat sposobu rozpatrzenia naszego wniosku i nie wiemy kiedy konsultacje społeczne się odbędą.

Kontaktować można się z nami za pomocą maila: praga.poludnie@miastojestnasze.org lub na stronie MJN Praga Południe

 

Kronika naszych działań:

  • 08-10.2018 Wystawa archiwalnych zdjęć i pamiątek po KS Orzeł w CAL na Paca 40;
  • 10.2018 Wykład Grzegorza Miki o architekturze zabytkowego budynku Nowickiego;
  • 06-10.2018 Akcja społeczna zbierania podpisów za wnioskiem o ogólno-warszawskie konsultacje społeczne;
  • 10.2018 Złożenie wniosku w Ratuszu z 1400 podpisami mieszkańców, październik – CKS potwierdza, że wniosek spełnia wymagania formalne ale „Urząd m.st. Warszawy nie może udzielić informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku”;
  • Luty 2019 składamy ponaglenie do wniosku
  • 02-03.03 Pokazujemy podczas Mistrzostw Świata w Kolarstwie Torowym w Pruszkowie wystawę archiwalnych zdjęć KS Orzeł