Plan dla Wierzbna

MJN wraz z mieszkańcami Wierzbna, radą osiedla Wierzbno i działkowiczami z ROD im. Obrońców Pokoju przedstawił uwagi do nowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan dla Wierzbna

MJN zwizualizowało założenia MPZP, tak by przeciętny mieszkaniec mógł lepiej zrozumieć jakie zmiany zakładają urzędnicy.

Na czerwono zaznaczono nowo-planowane budynki lub nadbudowy, kolorem łososiowym oznaczono obiekty użyteczności publicznej, natomiast piaskowożółte są obecnie istniejące budynki mieszkalne.

Na mapie znajdują się numery, odnoszą się one do postulatów MJN, mieszkańców Wierzbna i działkowiczów z ROD im. Obrońców Pokoju.

1. Chcemy zachowania w całości obszaru ROD oraz stworzenia otwartego przejścia przez ROD na osi północ-południe (miedzy Odyńca a Racławicką). Postulujemy jeszcze większe otwarcie ROD na mieszkańców i stworzenie na działkach strefy rekreacyjnej dla osób niebędących działkowiczami.

2. Chcemy zachowania i rewitalizacji bazarku przy Wołoskiej.

3. Postulujemy budowę przy ul. Wołoskiej nie obiektów mieszkalnych, lecz usługowych.

4. Nie chcemy wielostanowiskowego garażu przy szkole podstawowej! Postulujemy nadanie terenowi funkcji zielonego osiedlowego skweru.

5. Postulujemy wyłączenie 2 z 6 pasów „autostrady Wołoska” i przekształcenie ich na miejsca parkingowe oraz ścieżkę rowerową.

6. Nie chcemy poszerzenia ul Ghandiego, nie chcemy połączenie ul. Ghandiego z Baboszewską. Niech obie ulice zachowają obecny klimat – kameralny, osiedlowy.

7. Chcemy by wszystkie nowo-planowane i nadbudowane budynki miały zbudowane kosztem developera garaże podziemne.

8. Postulujemy budowę placu miejskiego przy Polskim Radiu.

Formalnie ujęte uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wierzbna w Rejonie ul. F. Joliot-Curie zostały złożone w listopadzie 2017 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Na zdjęciu po środku członek MJN i radny Rady Osiedla Wierzbno Piotrek Tubelewicz, który koordynował akcję zbierania podpisów i opracowywania uwag.

Organizatorzy: Piotr Tubulewicz, Maria Filcek, Melania Łuczak
Wizualizacja: Jan Dowgiałło (współpraca Leszek Wiśniewski)