Piesza Masa Krytyczna

Koalicja na rzecz poprawy infrastruktury dla pieszych oraz ich bezpieczeństwa w Warszawie.