Kolej w Warszawie

Transport szynowy jest najbardziej efektywny i powinien stanowić główny kręgosłup komunikacyjny aglomeracji warszawskiej.