Jakie przystanki na linii średnicowej oprócz Brackiej?

Kolej  Transport publiczny  26 lutego 2019

Proponujemy, aby podczas zbliżającego się zamknięcia i kapitalnego remontu linii średnicowej przedłużono perony stacji Stadion w kierunku ul. Targowej oraz zbudowano nowy przystanek WKD Warszawa Niemcewicza.

Jakie przystanki na linii średnicowej oprócz Brackiej?

Pisaliśmy już o brakującej podziemnej stacji kolejowej między Centrum i Powiślem. W niniejszym artykule przedstawiamy postulaty dot. kolejnych przystanków na linii średnicowej.

Warszawa Stadion – zmarnowana szansa

Przystanek ten powstał w latach 50-tych XX wieku jako element podmiejskiej części Linii Średnicowej. Powstało wówczas charakterystyczne wejście na stację zaprojektowane przez Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2012 roku została zmodernizowana stacja została zmodernizowana. Renowacji poddano zabytkowe wejście na stację, a także wyremontowano perony i zbudowano jej zadaszenie.

Niestety nie zmieniono największej wady stacji – jej lokalizacji. Jest ona niefunkcjonalna, ponieważ wejścia na stację znajdują się w znacznej odległości (300m) od ulicy Targowej przy której są przystanki autobusowe i tramwajowe. Stację można byłoby przysunąć bliżej ulicy Targowej z wykorzystaniem zabytkowego na nią wejścia. Wówczas drugie wejście znajdowałoby się w rejonie ulicy Zamoyskiego, około 100m od przystanków na ulicy Targowej co znacznie ułatwiłoby przesiadki. Wprawdzie w tej sytuacji stacja znalazłaby się dalej od Stadionu Narodowego, ale jednak obsługa masowych wydarzeń jest dużo rzadsza niż codzienne korzystanie z transportu zbiorowego. Ponadto wydłużenie drogi ze Stadionu na stację może pomóc uniknąć sprawiającego zagrożenie tłoku na peronach w okresie wydarzeń masowych.

Po przesunięciu stacja kolejowa byłaby także położona równolegle do stacji metra. Dzięki temu można by było przedłużyć galerie stacji metra pod stację kolejową i ułatwić także przesiadki między nimi. Wówczas także z poziomu galerii na poziom peronów stacji kolejowej mogłyby prowadzić widny ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności.

Ponadto na odcinku Linii Średnicowej pomiędzy obecnym południowym wyjściem ze Stacji Warszawa Stadion, a ulicą Targową nasyp kolejowy powinien zostać zastąpiony wiaduktem. Dzięki temu kolej nie dzieliłaby tak dzielnicy, a w „parterze” wiaduktu mogłyby się mieścić różne lokale usługowe.

Zdajemy sobie sprawę, że stacja Stadion przechodziła modernizację zaledwie kilka lat temu. Nie zakładamy, że jej przesunięcie zostanie wykonane podczas najbliższego remontu Linii Średnicowej. Już dziś można jednak przygotować infrastrukturę na to by za kilka-kilkanaście lat dokonać takiego przesunięcia. Przede wszystkim należy przesunąć zabytkowy wiadukt nad ulicą Zamoyskiego i wykorzystać go jako element estakady z „usługowymi parterami” między ulicą Targową i Zamoyskiego. W jego miejsce, nad ulicą Zamoyskiego powinny powstać dwa nowe wiadukty, osobne dla dalekobieżnej i aglomeracyjnej części Linii Średnicowej, rozsunięte tak by w przyszłości zmieścić wejście na nowy peron Stacji Stadion. Oczywiście nie jest to jedyny wadliwy element węzła w rejonie ulic Targowej, Kijowskiej, Zamoyskiego i al. Zielenieckiej. Zmianie powinno ulec także rozmieszczenie przystanków autobusowych i tramwajowych. Jednak przesunięcie Stacji Stadion jest najtrudniejszym i najpoważniejszym elementem przekształceń tego węzła i należy wykorzystać przygotowywaną jej modernizację do otwarcia takiej możliwości w przyszłości.

Wzdłuż Mostu Średnicowego od ulicy  Sokolej do al. Jerozolimskich powinien także powstać ciąg pieszo-rowerowy mający powiązania z nabrzeżem Wisły oraz ulicami Powiśla. Ciąg taki zapewniłby wygodne połączenie piesze i rowerowe Pragi z Powiślem, a także umożliwił przejście przez Wisłę na wysokości Mostu Średnicowego.

Warszawa Niemcewicza – przystanek dla „biurowych al. Jerozolimskich”

To jedno z tych wielu miejsc w Warszawie, gdzie kolej wprawdzie jest, ale nie ma z niej większego pożytku. Odległość między Dworcem Zachodnim, a Stacją Warszawa Ochota to około 1,85 km. Zdecydowanie za dużo jak na dobrą dostępność stacji (według Krajowego Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa to maksymalnie 960m). Dlatego warto rozważyć zbudowanie nowej stacji w rejonie ulic Szczęśliwickiej, Niemcewicza i Białobrzeskiej z połączeniem kładką lub przejściem podziemnym z ulicą Kolejową. Ponieważ do sąsiednich stacji odległość jest z jednej strony daleka, a z drugiej bliska można zacząć od wybudowania w tym miejscu przystanku dla kolejki WKD, której przystanki znajdą się bliżej siebie niż przystanki kolejowe. Jeśli okazałoby się, że z przystanku korzysta dużo pasażerów (obsługiwałby on także sporą część Ochoty) to można w przyszłości rozważyć wybudowanie przystanku również dla SKM.

Podsumowując postulujemy:

  • przedłużenie peronów przystanku Warszawa Stadion bliżej ul. Targowej
  • zastąpienie nasypu kolejowego wiaduktem między obecnym południowym wyjściem ze stacji Warszawa Stadion, a ulicą Targową
  • budowę nowego przystanku WKD Warszawa Niemcewicza między Dworcem Zachodnim a przystankiem Warszawa Ochota

Realizacja naszych postulatów pozwoli na:

  • lepszą obsługę komunikacyjną Pragi, Kamionka i Grochowa oraz zagłębia biurowego między pl. Zawiszy a Dworcem Zachodnim.
  • lepszą dostępność przystanków
  • wygodniejsze i krótsze przesiadki

Udostępnij