Nowe węzły przesiadkowe na Linii Średnicowej

Kolej  Transport publiczny  4 marca 2019

Proponujemy, by przy dynamicznie rozwijających się alejach Jerozolimskich, Odolanach i Kamionku powstały dwie nowe stacje kolejowe: Warszawa Podskarbińska i Warszawa Odolany, które będą jednocześnie służyć jako węzły przesiadkowe dla różnych linii SKM i KM.

Nowe węzły przesiadkowe na Linii Średnicowej

Krańcowe węzły przesiadkowe Linii Średnicowej

Obecnie skrajnymi węzłami przesiadkowymi na Linii Średnicowej są dworce Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Gdy powstawała Linia Średnicowa, Warszawa była powierzchniowo czterokrotnie mniejsza niż obecnie, a za obydwoma dworcami zabudowa była ograniczona. Obecnie tereny znajdujące się wokół wschodniego i zachodniego krańca Linii Średnicowej dynamicznie zabudowują się. Na Kamionku i Odolonach powstają nowe osiedla mieszkaniowe a wzdłuż zachodniego odcinka Al. Jerozolimskich powstało wiele biurowców.

Proponujemy, by przy dynamicznie rozwijających się alejach Jerozolimskich, Odolanach i Kamionku powstały dwie nowe stacje kolejowe: Warszawa Podskarbińska i Warszawa Odolany, które będą jednocześnie służyć jako „spinacze” dla różnych linii SKM i KM. To kolejny postulat dla Linii Średnicowej po proponowanym przez nas nowym przystanku Warszawa Bracka  oraz Warszawa Niemcewicza.

Warszawa Podskarbińska

Na przedłużeniu ul. Podskarbińskiej znajduje się bardzo dobre miejsce na węzeł kolejowy. Zbiegają się tam Linia Średnicowa, linia w kierunku Sulejówka, linia w kierunku Otwocka oraz linia w kierunku Legionowa i Dworca Gdańskiego. Jest to jednak węzeł „teoretyczny”. Pociąg jadący z Otwocka musi go objeżdżać przez Olszynkę Grochowską, a na jego terenie nie ma żadnej stacji. Co więcej między stacjami na Dworcu Wschodnim i na Olszynce Grochowskiej jest odcinek linii kolejowej długości prawie 4 km, gdzie nie ma żadnej stacji. Na odcinku tym nie ma też żadnego połączenia przez tory nie tylko dla ruchu drogowego, ale także dla pieszych. Nawet po wybudowaniu przystanku Wiatraczna między nim, a Dworcem Wschodnim przez 2 km nie będzie żadnej stacji. Na odcinku tym nie ma też żadnego połączenia przez tory nie tylko dla ruchu samochodowego, ale także pieszych i rowerów.

Dlatego na zakończeniu ul. Podskarbińskiej warto wybudować stację SKM. Jest to nie tylko najbardziej odległa od ul. Grochowskiej (ponad 1km) część Grochowa/Kamionka, ale także miejsce, gdzie wkrótce obok siebie będą przebiegać 4 linie SKM (S1, S2, S3 i linia z Rembertowa do Ożarowa przez Dworzec Gdański), między którymi nie będzie się można przesiąść.

Budowa stacji w tym miejscu byłaby skomplikowana technicznie, gdyż perony byłyby usytuowane na różnych wysokościach (nie jest to jednak niemożliwe, w Krakowie powstał przystanek Bronowice, który właśnie tak wygląda), ale także niektóre z nich byłby znacząco oddalone od siebie (między peronami linii S1 i S2 oraz peronami linii Rembertów-Ożarów byłoby około 200 m do przejścia). Niemniej jest to jedno z najlepszych w Warszawie miejsc na nowy węzeł transportowy, który przy okazji umożliwiłby przejście przez tereny kolejowe między Grochowem i Targówkiem.

Warszawa Odolany

Dziś zachodnim węzłem kolei aglomeracyjnej jest Dworzec Zachodni. Łączą się tam trasy czterech linii SKM: S1, S2, S3 i S9. Ta ostatnia dojeżdża obecnie tylko do peronu nr 8, znajdującego się na Linii Obwodowej, jednak po inwestycji, którą planują koleje, zostanie przedłużona do Piaseczna. Niestety wspomniany peron nr 8 znajduje się prawie 400 m od pozostałych peronów wykorzystywanych przez SKM i WKD. Dlatego właśnie warto rozważyć budowę stacji Warszawa Odolany przy istniejącym już przystanku WKD Reduta Ordona.

Również budowa tej stacji byłaby pewnym wyzwaniem technicznym, gdyż podobnie jak w przypadku stacji Podskarbińska perony znajdowałby się na różnych wysokościach oraz w oddaleniu od siebie. Niemniej i tak odległość między peronami pociągów kursujących przez Linię Radomską i Linię Obwodową, a peronami pociągów kursujących Linią Średnicową wynosiłaby od 50 do 150 m, czyli znacznie mniej niż między peronami podmiejskimi Dworca Zachodniego.

Nowa stacja uzupełniałaby także sieć przystanków na liniach kolejowych w tym rejonie Warszawy. Obecnie od Dworca Zachodniego do Stacji Włochy jest około 3,5 km, a do stacji al. Jerozolimskie 2,5 km. Natomiast między Dworcem Zachodnim a stacją Warszawa-Odolany byłoby około 1 km. Koło stacji, zarówno po stronie Ochoty jak i Odolan można zbudować pętle autobusowe, które ułatwiłyby korzystanie z kolei osobom pracującym w biurowcach przy Al. Jerozolimskich oraz mieszkańcom Odolan.

Udostępnij