Sukces MJN – nowe przystanki na linii średnicowej

Kolej  MJN  30 września 2020

Nasz apel o realizację nowych przystanków na linii średnicowej zrealizowany!

Sukces MJN – nowe przystanki na linii średnicowej

Na początku 2019 roku apelowaliśmy o konieczności realizacji nowych przystanków na linii średnicowej, które zbliżą ją głównych do celów podróży w Śródmieściu Warszawy Dlatego cieszy nas decyzja PKP Polskie Linie Kolejowe SA o pracach projektowych dla przystanków Warszawa Bracka oraz Warszawa Solec.

Linia średnicowa, po kilkudziesięciu latach wymaga zmian i dostosowania do zmieniającego się miasta. W ankiecie przygotowanej na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w 2007 roku Warszawa Bracka została wskazana jako najbardziej oczekiwany nowy przystanek w stolicy. Jednocześnie nowa lokalizacja przystanku dla Powiśla, pod nową nazwą Warszawa Solec, polepszy obsługę również tej części miasta. Po budowie obu przystanków na obszarze Śródmieścia stacje na Linii Średnicowej będą rozmieszczone równomiernie co 700-800 m. Uproszczone zostaną przesiadki między koleją, autobusami oraz tramwajami, zarówno w osi Alei Jerozolimskich, jak i z/do linii kursujących poprzecznymi ciągami Nowego Światu oraz Dobrej i Solec.

Ważne jest, by wraz z modernizacją linii średnicowej oraz budową przystanków Warszawa Bracka oraz Warszawa Solec, odpowiednio zadbać o niewykorzystane w przyszłości elementy przystanku Warszawa Powiśle. Jego lokalizacja oraz wysokie wartości architektoniczne i artystyczne powinny zostać uwzględnione w dyskusji o przyszłości tego miejsca tak, aby nie pełniło ono wyłącznie funkcji pieszego skrótu „na Skarpę”. Przypominamy, że przystanek wzniesiony został w latach 1962-1963 według projektu Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka.

Jednocześnie brakować będzie nam nazwy „Powiśle”. Przypominamy, że do 2013 roku taką roboczą miała mieć stacja metra, zlokalizowana najbliżej Wisły. Wówczas radni przemianowali ją na C-13 Centrum Nauki Kopernik, pomimo negatywnej opinii komisji nazewniczej. Tłumaczono to negatywnymi konsekwencjami dublowania nazw. Dziś nazwa „Powiśle” zniknie całkowicie z mapy komunikacji szynowej.

To jednak nie koniec niezbędnych zmian w warszawskiej infrastrukturze kolejowej. Ponownie apelujemy o rozważenie przesunięcia peronów stacji Stadion bliżej ulicy Targowej, tak by poprawić jej skomunikowanie z tramwajami oraz autobusami. Liczymy na decyzję o zmianie nasypu w wiadukt, tak by usprawnić przejścia piesze w poprzek linii średnicowej oraz umożliwić uruchomienie lokali usługowych w „parterze” wiaduktu.

Apelujemy także o przygotowanie rezerwy pod stacje na wysokości Szczęśliwic/Odolan, a także u zbiegu linii kolejowych na wysokości Grochowa.

Udostępnij