Senatorowie za pierwszeństwem dla pieszych

BRD  Chodzi o życie  Piesi  17 lipca 2019

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za dalszymi pracami legislacyjnymi w sprawie pierwszeństwa pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych.

Senatorowie za pierwszeństwem dla pieszych


Wszyscy senatorowie uczestniczący w posiedzeniu zagłosowali za skierowaniem petycji do dalszych prac przez biuro legislacyjne Senatu.

Ponadpartyjna zgoda senatorów to wspólny sukces pieszych, którzy wreszcie mają szansę by móc czuć się bezpiecznie o ile przepisy zostaną zmienione. Choć droga do zmiany przepisów jest jeszcze daleka to jest to pierwszy i ważny krok.

Relacje mediów:

Ralacja z Twittera MJN:

Udostępnij