Puławska dla pieszych – PIESZA MASA KRYTYCZNA dla mieszkańców Mokotowa

Mokotów  Piesi  21 września 2020

21 września w ramach Pieszej Masy Krytycznej przeszliśmy chodnikami po wschodniej i zachodniej stronie ul. Puławskiej na odcinku od ul. Dworkowej do Placu Unii Lubelskiej i z powrotem.

Puławska dla pieszych – PIESZA MASA KRYTYCZNA dla mieszkańców Mokotowa

Happening organizacji mieszkańców i Miasto Jest Nasze pod egidą Federacji „Piesza Polska” to nasz wspólny apel do lokalnych polityków, aby przenieśli strefę płatnego parkowania, zadbali o bezpieczeństwo pieszych i uspokoili ruch na ul. Puławskiej. Mieszkańcy walczą o szersze chodniki i ścieżkę rowerową.

Trwa pandemia koronawirusa. Przestrzeń dla pieszych o przepisowej szerokości 1,5 m nie pozwala na zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego, a takiej szerokości chodniki królują na ul. Puławskiej. Mimo śródmiejskiego charakteru ulicy na odcinku mokotowskim (ul. Dolna – Pl. Unii Lubelskiej) dla pieszych nie ma wystarczająco miejsca, aby zachować dystans społeczny. W odpowiedzi na petycję Stowarzyszenia mieszkańców MOKO*, aby przenieść strefę płatnego parkowania na zewnętrzny pas ul. Puławskiej (którą w wersji elektronicznej i papierowej podpisało razem ok. 1000 mieszkańców) Zarząd Dróg Miejskich przygotował projekt, który od czerwca czeka na zatwierdzenie w BPMiT.

Droga rowerowa na ul. Puławskiej prowadząca od Piaseczna urywa się na ul. Dolnej, na zewnętrznym pasie drogowym, na który prowadzone są od tego miejsca rowery. Nie ma dla nich jednak wytyczonego pasa rowerowego, dlatego wielu rowerzystów wybiera chodnik. A to nie dość, że niezgodne z prawem to dodatkowo zabiera przestrzeń na i tak wąskich chodnikach.

Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego na chodniku koliduje z zabytkowymi obiektami – jest tu Domek Mauretański czy Domek Gotycki. Tym samym twierdzenie BPMiT w odpowiedzi na interpelację Radnego Potapowicza wskazujące na brak środków na kompleksową przebudowę nie uwzględnia warunków lokalnych. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest wytyczenie drogi rowerowej na skrajnym pasie ul. Puławskiej za pomocą bariery fizycznej, a przeniesienie strefy płatnego parkowania na ul. Wołoską.

O zmiany w tej części u. Puławskiej mieszkańcy zabiegają od lat. Dlatego 21 września w ramach Pieszej Masy Krytycznej skupiliśmy się na  chodnikach ul. Puławskiej. Za pomocą rekwizytów pokazaliśmy, że zalecanego dystansowania społecznego nie da się na Puławskiej utrzymać. Mijając innych pieszych wielokrotnie musieliśmy zatrzymać kondukt mieszkańców. Potrzebne pieszym miejsce zajmują parkujące pojazdy.

W przeddzień Dnia Bez Samochodu wzywamy lokalnych polityków do przeniesienia strefy płatnego parkowania ulicy Puławskiej i tym samym zadbanie o bezpieczeństwo pieszych i uspokojenie ruchu na Puławskiej.
Photos by Marta Marczak (MJN). Published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license.
Udostępnij