Afera na Kamionku – Nasza petycja do Rafała Trzaskowskiego

Afera na Kamionku  MJN  Praga Południe  Samorząd  21 września 2020

Domagamy się od prezydenta Warszawy zdecydowanych działań, by odzyskać nielegalnie sprzedany zabytkowy park. Podpisz petycję!

Afera na Kamionku – Nasza petycja do Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy wyrażamy sprzeciw wobec niezgodnej z prawem sprzedaży zabytkowego terenu parkowego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych przy ul. Stanisława Augusta. Do zawarcia transakcji sprzedaży doszło 21 października 2016 r.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Sprzedana działka stanowi duży teren parkowy (ponad 2 ha powierzchni), który do tej pory służył wszystkim mieszkańcom Pragi-Południe za miejsce odpoczynku i stanowił część „zielonych płuc” dzielnicy.

Jednocześnie sprzedany teren jest objęty od 1993 r. wpisem do rejestru zabytków. Przy sprzedaży zabytkowego terenu przez samorząd wymagana była zgoda konserwatora zabytków (zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami), co potwierdzają upublicznione 15 września 2020 r. przez Urząd m.st. Warszawy ekspertyzy prawne (opinia Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy z 5 marca 2018 r. oraz dwie opinie prof. A. Jaroszyńskiego z 9 lutego 2018 r. i 3 marca 2018 r.). Urzędnicy dokonujący sprzedaży nie wystąpili o taką zgodę. Oznacza to, że transakcja sprzedaży była nielegalna.

W związku z nielegalnością sprzedaży, wzywamy Pana do podjęcia zdecydowanych działań celem cofnięcia skutków sprzedaży i powrotu zabytkowego terenu parkowego we władanie miasta. Oczekujemy również wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec urzędników odpowiedzialnych za niezgodną z prawem transakcję.

Oczekujemy, że wsłucha się Pan w głos mieszkańców i podejmie działania w interesie mieszkańców a nie deweloperów. Wierzymy, że praworządność jest dla Pana ważną wartością, również jeśli tyczy się to spraw społeczności lokalnej.

Z poważaniem,
Mieszkańcy Warszawy.

Udostępnij