Propozycje Ministerstwa ws. e-hulajnóg i UTO – stanowisko MJN

BRD  e-Hulajnogi  1 lipca 2019

7 czerwca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego wylądowało UTO!
Minister Adamczyk oraz wiceminister Weber zaprezentowali pakiet propozycji ws. uregulowania zasad ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO). Przedstawiamy stanowisko MJN w tej sprawie.

Propozycje Ministerstwa ws. e-hulajnóg i UTO – stanowisko MJN
 1. UTO (Hulajnoga elektryczna) to pojazdW pełni zgadzamy się z Ministerstwem, że hulajnogi elektryczne to pojazdy a nie „piesi”. Czekamy natomiast nadal na rozporządzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych w którym oczekujemy zdefiniowania obowiązkowego wyposażenia tj. 2 niezależne skuteczne hamulce (w tym jeden mechaniczny), oświetlenie przednie i tylne zapewniające odpowiednią widoczność, sygnał dźwiękowy oraz system sygnalizowania zmiany kierunku jazdy.
 2. Pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/hCieszymy się z konstrukcyjnego ograniczenia prędkości hulajnóg elektrycznych, ale to ograniczenie jest zdecydowanie zbyt wysokie. Postulujemy fabryczne ograniczenie prędkości do 20 km/h, którego usunięcie w jakikolwiek sposób (np. poprzez zmianę oprogramowania) stanowiłaby przestępstwo zgodnie z art. 306 KK. Różnica pomiędzy 20 a 25 km/h to ponad dwukrotnie większa energia kinetyczna w wypadku kolizji!
 3. Poruszający się UTO będą zobowiązani do poruszania się: drogami dla rowerów, przejazdami dla rowerzystów, pasami ruchu dla rowerów lub jezdnią drogi, na której dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

  Użytkownik UTO będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większa niż 30 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wówczas kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
  ­
  UTO powinny korzystać z infrastruktury rowerowej – tu pełna zgoda.Nie zgadzamy się natomiast z dopuszczaniem hulajnóg elektrycznych i innych UTO na chodnikach, poza sytuacjami wyjątkowymi zdefiniowanymi w art. 33 ust. 5 PoRD.
  Zarówno władze francuskie (od 1 lipca br.) jak i władze Wiednia wprowadziły całkowity zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych na chodnikach. Chodnik służy do chodzenia. Bezpieczeństwo pieszych jest najważniejsze.
 4. „Kierowanie urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku od lat 10.” Ze względów bezpieczeństwa by poruszać się hulajnogą elektryczną, należy mieć minimum 14 lat. Tak jak w przypadku prawa jazdy AM.
 5. Brak propozycji legislacyjnych dotyczących hulajnóg na wynajem. Za korzystanie z przestrzeni publicznej w ramach działalności komercyjnej się płaci oraz samorządy powinny mieć możliwość wyłączenia określonych obszarów z korzystania z e-hulajnóg. Pełen Dekalog operatora zawierający 10 naszych propozycji uregulowania rynku wynajmu hulajnóg elektrycznych ogłosiliśmy 5 czerwca 2019 r.
Udostępnij