Chcemy zakazu palenia węglem i drewnem w Warszawie

Smog  9 marca 2021

Miasto Jest Nasze wraz Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowało projekt uchwały intencyjnej dla Rady m. st. Warszawy, która ma na celu wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem w domowych instalacjach grzewczych w Warszawie od października 2023 r.

 

Chcemy zakazu palenia węglem i drewnem w Warszawie

Roczne oceny jakości powietrza wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wskazują, że jakość powietrza w Warszawie jest bardzo zła. Przekroczone są dopuszczalne poziomy stężeń pyłów PM10 i  PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

– W 2019 r. liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych dla pyłu PM10 wyniosła w Warszawie 58 dni – to prawie tyle, ile trwają wakacje szkolne. – przypomina Iwona Bojadżijewa z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Oczekujemy, że uchwalając niniejszą uchwałę, Rada m. st. Warszawy da wyraźny sygnał władzom województwa, że Warszawa jest gotowa odejść od węgla w ostatnim kwartale 2023 roku. Konkretne działania należy podjąć już teraz, aby umożliwić mieszkańcom wymianę wysokoemisyjnych pieców węglowych w założonym terminie.

– Rafał Trzaskowski rok temu ogłosił, że do uchwały antysmogowej zostanie dodany zapis odnośnie zakazu palenia węglem od października 2023 r. Chcemy, żeby Prezydent dotrzymał słowa. – mówi wiceprezeska Barbara Jędrzejczyk z MJN.

Zdecydowaliśmy się wyjść poza utarty szlak petycji online, których skuteczność zawodzi i wypróbować  inne narzędzia do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa jakości powietrza w Warszawie. Petycji w tej sprawie było już kilka – niestety Rada m. st. Warszawy i Prezydent pozostają bierni. Przewagą inicjatywy uchwałodawczej jest to, że to oficjalny wniosek, do którego musi się odnieść Rada Miasta w ściśle określonym terminie, nie może zostać wrzucony na dno urzędniczej szuflady.

Ponieważ obowiązująca w województwie mazowieckim uchwała antysmogowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy jakości powietrza, uważamy, że konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania paliw stałych.

– Przypominamy, że konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona środowiska (art. 74 ust. 2 Konstytucji). – podkreśla Kamila Drzewicka z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

 Zastosowanie ograniczeń określonych w uchwale to adekwatny środek do celu, jakim jest zniwelowanie zanieczyszczeń powietrza do poziomów zgodnych z obowiązującym prawem. Normy jakości powietrza w Warszawie przekraczane tak dalece, że naruszają prawo do życia i ochrony zdrowia. Polska nie wywiązuje się również ze zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Zima, która właśnie dobiega końca wyraźnie pokazała, że powietrze w Warszawie się nie poprawia. Wystarczyło kilka tygodni mrozu i stolica Polski znów trafiła do czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Dlatego wzywamy Radę Miasta do przyjęcia przygotowanej przez Miasto Jest Nasze oraz Fundację ClientEarth uchwały intencyjnej. podsumowuje Jan Mencwel, prezes MJN.

Zdajemy sobie sprawę, że taki zakaz może jednak wywołać wątpliwości i troskę o osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dlatego przypominamy, iz Warszawa ma program wsparcia osłonowego – Zielone wsparcie, którego celem jest wsparcie  finansowe dla osób, które w związku z wymianą źródła ciepła, ponoszą znaczne  koszty ogrzewania. Oprócz tego istnieją programy rządowe – dot. termomodernizacji i wymiany starych źródeł ciepła oraz dotyczące dofinansowania do fotowoltaiki.

Zanieczyszczone powietrze to ogromne koszty ponoszone na służbę zdrowia. Im czystsze powietrze tym mniej chorujemy. Rząd powinien przekazać więcej środków, które można spożytkować na wsparcie dla najuboższych.

Po bryłce węgla dla każdego radnego z Rady Warszawy i jedna dla Rafała Trzaskowskiego – pora dotrzymać własnych obietnic! Chcemy zakazu palenia węglem w Warszawie od października 2023 roku.

Udostępnij