Czas na zmiany dla Warszawy w uchwale antysmogowej!

Smog  10 marca 2021
Zakaz palenia węglem i drewnem w Warszawie. Czas na zmiany dla Warszawy w uchwale antysmogowej.
Czas na zmiany dla Warszawy w uchwale antysmogowej!
Obowiązująca uchwała nie zakłada wprowadzenia zakazu palenia węglem i drewnem na obszarze Warszawy. Dlatego w ramach inicjatywy uchwałodawczej złożyliśmy do Rady Warszawy projekt uchwały opracowany wspólnie z ClientEarth Prawnicy dla ziemi.

? 1 października 2023 r.

Skąd taka data? Właśnie taką datę wskazał prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w lutym 2020 roku, podczas Kongresu Czystego Powietrza. Postulat poparła Elżbieta Lenc – członkini zarządu województwa mazowieckiego, obecna na Kongresie. Chcemy, żeby prezydent Rafał Trzaskowski dotrzymał danego słowa.

✔️ Dobry przykład z Krakowa

W Krakowie, dzięki wprowadzeniu takiego zapisu do uchwały antysmogowej dla woj. małopolskiego, proces wymiany pieców przyspieszył. Od 1 września 2019 r. na terenie miasta Krakowa nie można palić węglem i drewnem. Z badań przeprowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą wynika, że zmiana średniego stężenia pyłu PM10 w sezonie 2019/2020 względem 20212/2013, była wyższa w Krakowie niż w całym województwie z wyłączeniem Krakowa. O ile spadek (liczony w sezonach grzewczych) w Krakowie wynosi 45,42 proc., tak w Małopolsce jest on dużo mniejszy – 28,73 proc.

❌ Czemu chcemy zakazu także palenia drewnem?

O ile świadomość szkodliwości palenia węglem jest już powszechna, o tyle niewiele osób zdaje sobie sprawę, że palone drewno także zanieczyszcza. To co wydobywa się z kominka zawiera pyły i szkodliwe związki, m.in. tlenek węgla czy benzo(a)piren. Ponadto drewno zazwyczaj jest dodatkowym źródłem ciepła, a nie podstawowym.

?‍? Czas na czyste powietrze w Warszawie!

Warto wprowadzać takie ograniczenia tam, gdzie jest to możliwe, a w Warszawie dzięki jednej z najdłuższych sieci ciepłowniczych oraz programom dofinansowania do wymiany pieców, jest to jak najbardziej możliwe. Proces ten może, ale i musi przyspieszyć. Najnowsze badania pokazują, że w Polsce co roku umiera z powodu smogu 100 tys. Polaków.
Czas na czyste powietrze dla Warszawy!
Udostępnij