Rowerem w Warszawie bez teleportu daleko nie dojedziesz! 

Rowery  26 sierpnia 2020

W maju złożyliśmy w Ratuszu petycję, by w związku z sytuacją epidemiologiczną wyznaczyć pasy dla rowerów na kilkunastu ulicach Warszawy. Dziś jeszcze bardziej niż w maju niezbędne wydaje się wprowadzenie postulowanych przez nas rozwiązań.

Rowerem w Warszawie bez teleportu daleko nie dojedziesz! 

W maju złożyliśmy w Ratuszu petycję, by w związku z sytuacją epidemiologiczną wyznaczyć pasy dla rowerów na kilkunastu ulicach Warszawy. Chodzi o najważniejsze ciągi komunikacyjne, na których brakuje infrastruktury dla rowerów. Szczegóły  naszej petycji możecie znaleźć tu. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest dziś znacznie bardziej alarmująca niż w maju. Aby dać mieszkańcom stolicy inną alternatywę dla komunikacji publicznej niż samochód, proponując zmiany w podziale w przestrzeni drogowej związku z epidemią, należy w zadbać o to, by poprawiać warunki ruchu rowerów.

Dziś to właśnie rowerzyści są grupą najbardziej potrzebującą przestrzeni drogowej. Infrastruktura rowerowa jest w naszym mieście najbardziej fragmentaryczna. Wystarczy spojrzeć na schemat tras rowerowych wokół Śródmieścia. W wielu miejscach do sprawnego poruszania rowerzystom przydałby się teleport. 

 

Zarząd Dróg miejskich po 11 tygodniach (!) analizowania naszych propozycji potwierdza, że wskazane w naszej petycji ulice wymagają utworzenia infrastruktury dla rowerów. Potwierdzenie słuszności naszej petycji to jednak za mało! Analizy projektowe dla odcinków „kluczowych dla spójności sieci” oraz tych, którym „należy nadać najwyższy priorytet” powinny być gotowe już dawno. Nasza petycja czeka na realizację od 4 miesięcy!

Nawiązując do stanowiska ZDM dla poszczególnych odcinków, oczekujemy od Urzędu Miasta (Biura Polityki Mobilności i Transportu) następujących decyzji:

  • ul. Marszałkowska (odc. ul. Elektoralna – ul. Królewska) – realizacja koncepcji ZDM zakładającej budowę DDR kosztem jednego pasa ruchu
  • ul. Marszałkowska (ul. Świętokrzyska – ul. Widok) – realizacja gotowego projektu DDR przez ZDM
  • al. Niepodległości – ul. Chałubińskiego (ul. Nowogrodzka – ul. Pole Mokotowskie) – zatwierdzenie wariantu projektu przebudowy uwzględniającego infrastrukturę dla rowerów na tym odcinku
  • ul. Puławska (ul. Dolna – ul. Goworka) – rozpoczęcie prac nad wariantową koncepcją przebudowy uwzględniającą infrastrukturę rowerową
  • ul. Grójecka (ul. Banacha – pl. Zawiszy) – podjęcie decyzji kierunkowych związanych z przebudową pl. Narutowicza umożliwiając realizację opracowywanego projektu DDR przez ZDM
  • ul. Mickiewicza (pl. Wilsona – rondo Ruda) – wprowadzenie pasów rowerowych relatywnie niewielką przebudową drogi
  • ul. Popiełuszki (al. Wojska Polskiego – ul. Słowackiego) – wprowadzenie pasów rowerowych wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej przy Krasińskiego
  • ul. Towarowa (podcienie w rejonie budynku poczty) – wyznaczenie wydzielonej drogi dla rowerów kosztem prawego pasa ruchu z uwagi na brak znacznego wpływu na ruch kołowy

Jako Miasto Jest Nasze domagamy się wypracowania i przedstawienia wariantów oraz pilnego wybrania rozwiązań najkorzystniejszych dla ruchu rowerowego. Realizację dróg dla rowerów mających gotową dokumentację należy rozpocząć niezwłocznie, jak najszybciej wnioskować o środki i ogłaszać przetargi. 

 

Udostępnij