Soszyński musi odejść! Dość niedasizmu!

Piesi  Robert Soszyński  Śródmieście  1 października 2019

Na wniosek mieszkańców Śródmieścia radny Żbikowski złożył interpelację o uczynienie ulicy Kruczej bardziej przyjaznej pieszym oraz o dostosowanie jej szerokości. Odpowiedź Roberta Soszyńskiego: #NIEDASIĘ!

Soszyński musi odejść! Dość niedasizmu!

Stołeczny ratusz nie przychylił się do wniosku radnego Żbikowskiego o wytyczenie nowych przejść dla pieszych oraz zwężenie ulicy Kruczej (interpelacja nr 1282 z dn. 23 sierpnia 2019 r.), tłumacząc się potrzebą kolejnych badań oraz niekorzystnymi skutkami takiej decyzji.

Odpowiedź prezydenta Soszyńskiego na interpelację radnego Żbikowskiego jest ze wszech miar skandaliczna.

Już bowiem ponad 10 lat temu profesor Domaradzki z zespołem z pracowni badawczej DAWOS stwierdzili w badaniu dotyczącym obszaru pomiędzy ulicami Marszałkowską, Królewską, Traktem Królewskim i ul. Hożą, że konieczna jest likwidacja tranzytu na ciągu ulic Krucza–Szpitalna–Mazowiecka oraz że należy zmienić charakter ulicy Kruczej celem ukształtowania tam przestrzeni integrujących z uspokojonym ruchem i preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego.


Urząd miasta Stołecznego Warszawa ma te analizy i plany już od 2008 roku – zapłacił za nie blisko 12 lat temu. Dlatego jako mieszkańcy Warszawy domagamy się wdrożenia tych planów i zwężenia ulicy Kruczej oraz pozbawienia Roberta Soszyńskiego funkcji zastępcy prezydenta!

Udostępnij