SLAPP-em w społecznika

Dlaczego SLAPP-y (Strategic Lawsuit Against Public Participation) są niebezpieczne dla debaty publicznej i na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

SLAPP-em w społecznika

 

W lipcu informowaliśmy o pozwie, który Dom Development wytoczył Stefanowi Gardawskiemu, członkowi naszego stowarzyszenia. Sprawa dotyczy wypowiedzi Stefana na temat inwestycji Dom Development przy ul.Stanisława Augusta w Warszawie, w tym o zaniechaniu działań urzędników miejskich wobec inwestycji. Zdaniem dewelopera wypowiedzi Stefana naruszają jego dobra osobiste. Deweloper wniósł m.in. nakazanie Stefanowi Gardawskiemu usunięcia 3 tweetów, opublikowanie przeprosin oraz zasądzenie kwoty 25 tys. zł na wskazany cel społeczny. Ze względu na trwające postępowanie nie możemy przytoczyć treści tweetów.

Dlaczego pozew ma znamiona SLAPP-u?

SLAPP jest strategicznym powództwem, które zmierza do ograniczenia debaty publicznej poprzez nadużycie drogi sądowej wobec osób wyrażających swoje zdanie publicznie. Poza konsekwencjami prawnymi wynikającymi z samego pozwu, SLAPP-y mają na celu zastraszenie i uciszenie krytyków poprzez zmuszenie ich do czasochłonnej i kosztownej obrony przed oskarżeniami. Chodzi o wywołanie efektu mrożącego wobec osób zabierających głos w debacie. Dokumenty Komisji Europejskiej wskazują, że tego rodzaju pozwy są stosowane wobec dziennikarzy, obrońców praw człowieka i aktywistów.

Skoro powiedzieliśmy sobie czym jest SLAPP, przypomnijmy – deweloper, który w 2021 r. odnotował 325 milionów zysku, pozywa mieszkańca Warszawy za trzy tweety z konta obserwowanego przez 387 osób. Pisma przedsądowe zamiast zostać skierowane na adres stowarzyszenia lub adres prywatny Stefana, zostały dostarczone do jego miejsca pracy. Zdaniem DD tweety naruszają dobra osobiste dewelopera w postaci dobrego imienia i renomy. Jednocześnie deweloper wskazuje, że tylko działania wspierające inwestycję DD „należałoby uznać za realizowane w interesie społecznym”. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spaceru i samodzielnej oceny potencjału społecznego wybudowanych apartamentów.

Poza wymiarem prawnym, sprawa ma też szerszy kontekst związany z odpowiedzialnością biznesu. Czy można wytaczać pozwy mające znamiona SLAPP i określać siebie mieniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego? Jaka jest różnica między zbiorem haseł a świadomie opracowaną i wdrożoną strategią CSR?

W Kodeksie Etycznego Postępowania Dom Development czytamy „Na przestrzeni lat Dom Development stał się liderem w budowaniu marzeń naszych klientów. To osiągnięcie jest nie tylko powodem do dumy, lecz również, a może przede wszystkim, wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością spoczywającą na naszych barkach. Wszak lider musi odznaczać się nie tylko byciem najlepszym, ale i wypełnianiem wzorowego społecznego i biznesowego wizerunku, którego fundamenty stanowią przejrzyste zasady etyczne, którymi się kierujemy.”

Czy to właśnie ten rodzaj komunikacji z mieszkańcami Dom Development uznaje za wzór prospołecznego zachowania?

Możesz wesprzeć Stefana i Miasto Jest Nasze wpłacając na zbiórkę na pomoc prawną.

Udostępnij