Miejska polityka sposobem na upały

MJN  5 sierpnia 2022

#UrbanCoolingToolbox – Jak schłodzić miasto? Polityka miejska

Miejska polityka sposobem na upały

Jak kształtować politykę miejską, żeby ograniczać skutki upałów? Na to pytania starają się odpowiedzieć organizacje C40 i Ramboll we współpracy z zespołem ekspertów z całego świata w poradniku „Urban Cooling Toolbox”.

Przygotowaliśmy tłumaczenie tej publikacji – liczymy na to, że stanie się inspiracją dla władz Warszawy. 

Kluczowe zadania władz miejskich:

OGRANICZENIE RUCHU DROGOWEGO

Istnieje ścisły związek między ruchem drogowym a UHI (miejską wyspą ciepła), ponieważ intensywność UHI jest często powodowana przez ruch pojazdów, a promieniowanie i przenoszenie zachodzi między powietrzem, a powierzchnią jezdni. Powstawanie ciepła jest wprost proporcjonalne do przestrzenno-czasowych wzorców poruszających się pojazdów, które  są analogiczne do codziennych szczytów ciepła.

WAŻNE!

 • Zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego w mieście, jak również sieci elektrycznego transportu publicznego zmniejsza ruch uliczny, emisję dwutlenku węgla oraz efekt miejskiej wyspy ciepła.
 • Emisja spalin wpływa na poziom zanieczyszczeń.

PROGRAM ZWROTU PODATKU OD ZIELONEJ I NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY

Ulga podatkowa lub zwrot podatku, gdy zobowiązanie podatkowe jest niższe od zapłaconego podatku. Aby zachęcić do zielonej i niebieskiej infrastruktury, wart zaoferować  mieszkańcom 1% ulgi w podatku od nieruchomości za każdy centymetr retencji wody burzowej na miejscu oraz dodatkowy 1% za każdy centymetr ponownego wykorzystania wody burzowej do nawadniania.

WAŻNE!

 • Wymaga nadzoru rządowego
 • Sprawdza się tylko w przypadku nieruchomości o wysokim kapitale inwestycyjnym

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM

Aby zachęcić do zrównoważonych inwestycji w zakresie chłodzenia domów, można zastosować ulgę w podatku dochodowym w przypadku zadeklarowanych ulepszeń. Ulepszenia te, potwierdzone rachunkami, mogłyby pochodzić z wcześniej ustalonej listy kwalifikujących się pozycji, takich jak instalacja wentylatorów sufitowych lub folii słonecznych na oknach.

WAŻNE!

 • Wymaga nadzoru rządowego
 • Może również wymagać tworzenia partnerstw z kluczowymi interesariuszami w sektorze prywatnym

PROGRAMY MOTYWACYJNE

Programy motywacyjne mają na celu promowanie instalowania zielonych/białych dachów lub fasad na istniejących (mieszkalnych lub komercyjnych) budynkach oraz na nowych budynkach, a także sadzenie drzew i zwiększanie ilości zieleni na dziedzińcach. Program zachęt zapewnia dotacje dla właścicieli budynków na instalację nowych materiałów dachowych lub modernizację budynków, które przynoszą korzyści dla środowiska i budują odporność.

WAŻNE!

 • Wymaga nadzoru rządowego
 • Może również wymagać tworzenia partnerstw z sektorem prywatnym

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW KLIMATYCZNYCH

Wytyczne do opracowania projektów klimatycznych są przeznaczone dla inwestycji komunalnych lub prywatnych. Zalecają one interwencje projektowe w odpowiedzi na skutki zmian klimatycznych, wykraczające poza minimalne wymagania lokalnych kodeksów i norm. Zespoły projektowe powinny rozważyć korzyści dla projektu i dodatkowe koszty podczas włączania standardów projektowania odpornego na zmiany klimatu i finalizowania projektu. Współkorzyści będą bezpośrednio zależały od przedmiotu wytycznych.

WAŻNE!

 • Wytyczne nie są wiążące
 • Można tworzyć centra rozwoju, w których wytyczne są wiążące, np. strefy zielonego budownictwa

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZIELONYCH i CHŁODNYCH DACHÓW

Polityka może zachęcać do budowy chłodnych lub zielonych dachów, oferując praktyczne i osiągalne rozwiązania oraz tworząc solidne podstawy dla specyfikacji, instalacji i konserwacji. Miasta mogą wprowadzić przepisy wymagające i regulujące budowę zielonych/chłodnych dachów na nowych inwestycjach. Przepisy dotyczące zielonych dachów określają stopniowe wymagania dotyczące zielonych dachów dla nowych inwestycji, których powierzchnia brutto przekracza określoną liczbę m2 .

WAŻNE!

 • Musi być regulowana/monitorowana przez władze miejskie.

PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Miasta powinny opracować plan reagowania kryzysowego na wypadek fali upałów, który będzie uruchamiany w przypadku wystąpienia fali upałów. System wczesnego ostrzegania i plan gotowości na wypadek wystąpienia ekstremalnych upałów ma kluczowe znaczenie dla koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych oraz dla ograniczenia wpływu ekstremalnych upałów na zdrowie wrażliwych grup ludności.

WAŻNE!

 • Współtworzenie planu reagowania w sytuacjach kryzysowych z grupami i liderami społecznymi
 • Skuteczne informowanie o protokołach dotyczących fali upałów
„Urban Cooling Toolbox” możecie znaleźć tu 
Tłumaczenie: Aleksandra Traczuk
Opracowanie: Marta Marczak
Udostępnij