Radary wstydu. MJN zawiadamia prokuratora generalnego

BRD  Chodzi o życie  Happeningi  9 października 2019

We wrześniu NIK przedstawiła szokujące wyniki kontroli systemu automatycznego pomiaru prędkości. Mimo, że Polska przoduje w europejskich statystykach śmiertelności na drogach to informacje te nie skłoniły do działania ani polityków ani żadnej instytucji w Polsce.

Radary wstydu. MJN zawiadamia prokuratora generalnego

Dlatego złożyliśmy dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę interesu publicznego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Miasto Jest Nasze złożyło dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Pana Alvina Gajadhura lub pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a w szczególności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegatur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę interesu publicznego w latach 2015-2017 na terenie całej Polski przez niezapewnienie efektywnego działania systemu odcinkowego pomiaru prędkości oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego. Jest to tak zwane przestępstwo nadużycia władzy określone w art. 231 Kodeksu karnego.

Minister Ziobro wielokrotnie pretendował do roli szeryfa ścigającego bandytów. Wierzymy, że złożone dziś przez nas zawiadomienie skłoni go do działania tam, gdzie polskie państwo daje przyzwolenie na piractwo drogowe na ogromną skalę.

Przypomnijmy – we wrześniu br. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że system automatycznego pomiaru prędkości na polskich drogach de facto nie istnieje: Kontrola NIK wykazała jednoznacznie, że taki system dotychczas nie istnieje i nie będzie istniał bez gruntownych zmian organizacyjnych i prawnych w tym zakresie”.

Kontrolerzy wychwycili liczne patologie:

  • W latach 2015-2017 przedawniło się 1,6 miliona (!) wykroczeń o wartości kar ponad 370 milionów złotych!
  • Odpowiedzialny za fotoradary Główny Inspektor Transportu Drogowego programował je tak, że wychwytywały przekroczenia prędkości dopiero powyżej 30 km/h od dozwolonej prędkośći – możemy zatem przyjąć, że GITD niejako samowolnie i bezprawnie podwyższył limity prędkości do 80 km/h w terenie zabudowanym oraz 120 km/h poza nim!
  • Na skutek bezprawnego „podwyższenia” limitów prędkości w latach 2015-2018 nie nałożono kar o wartości co najmniej 2,8 mld zł!
  • Aż 11 z 29 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości zostało rozmieszczonych nieprawidłowo.

 

  • Liczba pracowników obsługująca system auto na koniec 2018 roku wynosiła 243 osoby i o blisko 1/4 odbiegała od przyjętych założeń przy jednocześnie bardzo wysokiej rotacji kadry, sięgającej w 2018 roku aż 90%!
    NIK podkreślił, że dostosowanie zatrudnienia do założonego stanu kosztowałoby ok. 5,5 mln zł rocznie co odpowiadałoby jedynie 0,7% kar nienałożonych przeciętnie w roku na sprawców wykroczeń drogowych (788,7 mln zł).
  • Wszystko to mimo tego, że funkcjonowanie odcinkowych pomiarów prędkości, w przeliczeniu na oszacowane koszty jednego wypadku oraz koszty ofiar śmiertelnych, przyniosło szacunkowy efekt korzyści społecznych w wysokości 120 mln zł, który ponad 12-krotnie przewyższył koszty zakupu i utrzymania tych urządzeń.

Do powyższego stanu doszło mimo, że funkcjonowanie odcinkowych pomiarów prędkości, w przeliczeniu na oszacowane koszty jednego wypadku oraz koszty ofiar śmiertelnych, przyniosło szacunkowy efekt korzyści społecznych w wysokości 120 mln zł, który ponad 12-krotnie przewyższył koszty zakupu i utrzymania tych urządzeń. Co gorsza od 2017 r. rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, a Polska zajmuje mało zaszczytne 25. miejsce w unijnych statystykach drogowej śmiertelności.
Dlatego wraz z innymi ruchami miejskimi z całej Polski prowadzimy akcję #Chodzi o Życie.

https://www.facebook.com/miastojestnasze/videos/399785174301245/?notif_id=1570605256830609&notif_t=live_video_explicit

Relacje mediów:

Udostępnij