Dzięsiątki tysięcy dzieci bez pomocy psychologicznej w warszawskich szkołach

Samorząd  6 maja 2021

Zamknięte szkoły i przedszkola, zabronione spotkania z rówieśnikami, brak sportu. Skutki restrykcji pandemicznych dla dzieci i młodzieży są dramatyczne! Potrzebujemy dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci w każdej szkole i przedszkolu.

Dzięsiątki tysięcy dzieci bez pomocy psychologicznej w warszawskich szkołach

Niemal 32 tysiące osób – tylu warszawskich uczniów nie ma dostępu do opieki psychologa w swojej szkole! Kolejne 51 tysięcy uczniów ma psychologa w szkole, ale jest on zatrudniony na mniej niż etat*.

Skutki restrykcji pandemicznych dla dzieci i młodzieży są dramatyczne! Według badań nawet 44% polskich dzieci może zmagać się z depresją. Co roku nawet setka dzieci odbiera sobie życie. W 2020 skutecznie na swoje życie targnęło się 116 dzieci, 38 z nich mieszkało na terenie Warszawy.
Przepisy nie zobowiązują szkół do zatrudnienia psychologa
A powinny i to z określeniem ilu maksymalnie uczniów może mieć pod opieką. Teraz nauczyciele i rodzice poszukują pomocy w instytucjach zewnętrznych, a wiele problemów można byłoby rozwiązać w szkole.
Już w marcu 2020 roku Rzecznik Praw Obywatelskich apelował, na wniosek Fundacji na rzecz Praw Ucznia, do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Apel Fundacji związany był, między innymi, z niepokojąco wysokim poziomem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
Od tego czasu, w ramach walki z pandemią, rząd zdecydował się na zamknięcie uczniów w domach (przez kilka miesięcy bez możliwości samodzielnego wychodzenia na zewnątrz !!!), co z pewnością odbiło się na zdrowiu psychicznym wielu z nich.

?  Tym bardziej dziś postulat wydaje się już być nie tyle ważny, co rozpaczliwie potrzebny!

Apelujemy również do Ministra Edukacji Narodowej, Przemysława Czarnka, aby na problemy i zmagania uczniów nie odpowiadał – “take it easy”, ale pilnie rozpoczął pracę nad wytycznymi, którymi MEN obiecuje się zająć od 2019 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi wprowadzenia specjalisty z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole. Minęły dwa lata i nie usłyszeliśmy o żadnych konkretnych zmianach w tym kierunku!

* Z 447 warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 66 szkołach nie pracował żaden psycholog, a w 99 zatrudniony psycholog pracował na mniej niż jeden etat. Takie informacje dostaliśmy w odpowiedzi na nasz wniosek o dostęp do informacji publicznej, w którym pytaliśmy się o opiekę psychologiczną w warszawskich szkołach.

Źródła:
1. https://www.medonet.pl/psyche/psychologia,depresja-i-proby-samobojcze-wsrod-nastolatkow-w-czasie-pandemii–niepokojace-liczby,artykul,34523060.html
2. https://www.politykazdrowotna.com/43248,psycholodzy-o-swojej-roli-w-szkolach-i-protescie-pracownikow-oswiaty
3. https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,26775810,18-latek-walczy-o-psychologow-w-szkolach-kazdy-z-nas-zna-kogos.html
4. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wystapil-do-men-w-sprawie-psychologow-szkolnych
5. https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
Udostępnij