Dlaczego zorganizowaliśmy w ten weekend Warszawski Bieg Antysmogowy?

Smog  27 kwietnia 2015
Dlaczego zorganizowaliśmy w ten weekend Warszawski Bieg Antysmogowy?

Dlaczego zorganizowaliśmy w ten weekend Warszawski Bieg Antysmogowy?

Władze miasta promują miejskie biegi jako zdrową aktywność fizyczną, ignorując przy tym temat jakości warszawskiego powietrza. Ratusz konsekwentnie próbuje zamieść ten problem pod dywan. Nawet niska obecność w powietrzu pyłów PM2.5 jest szkodliwa dla zdrowia i może prowadzić do astmy, alergii, przewlekłej choroby płuc, zawałów i nowotworów – szczególnie raka płuc.
Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza średniodobowe stężenie PM2.5 w wysokości 25 mikrometrów/m3. W lutym tego w Warszawie odnotowano stężenia sięgające 180 mikrometrów/m3! Nie informując o skali problemu, władze stają się współodpowiedzialne za długoterminowe i nieodwracalne pogorszenie stanu zdrowia wszystkich mieszkańców stolicy!

Naszym celem jest zwiększenie społecznej świadomości zagrożenia smogiem, a docelowo szybkie i znaczne obniżenie stężeń trujących pyłów zawieszonych w powietrzu. Wzywamy Ratusz do pilnego rozpoczęcia pracy nad miejską polityką antysmogową, zastopowania postępującej wycinki drzew oraz skutecznego ograniczenia ruchu samochodowego w mieście.

Konieczne jest:
1. Zaprzestanie wycinek i szybkie rozpoczęcie nowych nasadzeń dorosłych drzew (min. 10-12 letnich) a nie wątłych małych sadzonek.
2. Ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu i współpraca z powiatami ościennymi do Warszawy w celu rozbudowy sieci komunikacji miejskiej na przedmieściach miasta.
3. Utworzenie jak największej liczby bus-pasów i ścieżek rowerowych.
4. Wprowadzenie stref „Tempo 30”.
5. Poprawienie jakości monitoringu zanieczyszczenia powietrza z uwzględnieniem pomiarów stężeń PM10, PM2.5 oraz dwutlenku siarki i azotu na wszystkich stacjach na Mazowszu.

Udostępnij