Dekarbonizacja warszawskich budynków? Mamy plan!

Kryzys klimatyczny  Logistyka miejska  Mieszkalnictwo  MJN  13 października 2023

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego u znajomego jest zawsze zimno, pomimo że grzejniki są gorące? Próbowałeś kiedyś zrozumieć logikę rachunków za ogrzewanie? Zdarzyło Ci się liczyć na łagodną zimę, bo surowa oznaczałaby długi lub zapalenie płuc?  

Dekarbonizacja warszawskich budynków? Mamy plan!

 

Częstą przyczyną przytoczonych problemów są energochłonne budynki. Energochłonne? Co to oznacza? Mowa o blokach i domach, które są nieocieplone, z nieszczelnymi oknami, niepodłączone do sieci ciepłowniczej, wykorzystujące przestarzały system wentylacji. Część z nich ma wady konstrukcyjne, które dodatkowo zwiększają zużycie energii. W Warszawie takich budynków jest niestety całe mnóstwo. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, problem dotyczy również nowego budownictwa.

Energochłonność skutkuje wysokimi rachunkami dla mieszkańców i mieszkanek. Ponadto, przyczynia się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla i szkodliwych zanieczyszczeń, gdyż dziś w Polsce wciąż większość energii czerpiemy z węgla lub gazu.

Jak można zmniejszyć energochłonność budynków? Poszukując odpowiedzi, spotkaliśmy się z drem hab. Szymonem Firlągiem z Politechniki Warszawskiej, który razem z zespołem studentek i studentów „Inżynierowie Nowej Generacji”, opracował plan dekarbonizacji miejskiej zabudowy. 

W ramach projektu wyróżniono trzy charakterystyczne dla Warszawy rodzaje budynków. Następnie opracowano kompleksową wizję ich modernizacji. Dwie z wytypowanych budowli to przedwojenne kamienice komunalne, a trzecią stanowi budynek oddany w 2019 roku na osiedlu Jaśminowy Mokotów.

Pierwszym etapem projektu była analiza budynków. Przeprowadzono badania termowizyjne i wykorzystano dane eksploatacyjne w celu oszacowania energochłonności zabudowy. Poza energią zużywaną na ogrzewanie i inne cele, przeanalizowano także zużycie wody. 

Okazało się, że jest źle, a nawet bardzo źle. W kwietniu 2023 roku wprowadzono obowiązkowe certyfikaty energetyczne budynków. Certyfikat jest wymagany przy odbiorze, sprzedaży i wynajmie mieszkania. Dokument określa energochłonność budynku. Z badań „Inżynierów Nowej Generacji” wynika, że ŻADEN z trzech analizowanych obiektów nie spełnia obecnych wymogów energetycznych, również ten oddany do użytku w 2019 roku.

Który budynek wypadł najgorzej według przyjętych kategorii oceny energochłonności? Niechlubne miejsce na podium zajęła kamienica przy ulicy Zaliwskiego 10. Jej zużycie energii oszacowano na 325 kWh/(m2·rok), podczas gdy norma dla nowych budynków wynosi 65 kWh/(m2·rok)! Podczas analizy odkryto jednak kolejne problemy. Zgodnie z certyfikatem, budynek powstały w 2019 roku miał zużywać 22 000 kWh na ogrzewanie w skali roku. Tak było w teorii, a jak wygląda praktyka? Ze względu na liczne niedoskonałości budowlane, rzeczywiste zużycie energii nowego budynku wynosi 221 000 kWh/rok. Nie, żadne zero nie zostało dopisane przypadkiem podczas obliczeń. Przeliczając tę różnicę na koszty opłat za prąd (przy optymistycznym założeniu, że cena za 1 kWh wynosi 0,85 złotych), mówimy o 187 000 złotych rocznie zamiast 18 700 złotych!

Kolejny etap projektu stanowiło opracowanie rozwiązań umożliwiających obniżenie energochłonności. Poza standardowym ocieplaniem i wymianą okien, zaproponowano wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i tzw. wody szarej (niezdatnej do picia, lecz nadającej się m.in. do spłukiwania toalety). Przygotowano rożne warianty modernizacji. Podstawowy scenariusz zakłada podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. W wypadku gdy jest to niemożliwe, należy sięgnąć po jedno z opracowanych przez zespół alternatywnych rozwiązań.  Co istotne, dla każdego z analizowanych budynków były dostępne usprawnienia, które wielokrotnie zmniejszyłyby zapotrzebowanie na energię i surowce.

W ramach ostatniego etapu projektu zaproponowano inne udoskonalenia, takie jak windy i nowe nasadzenia zieleni. Zespół zaadresował również problem tego, w jaki sposób można sfinansować podobne projekty. Jednym z rozwiązaniem jest często możliwa do wykonania nadbudowa budynków. Według analiz badaczek i badaczy, zyski ze sprzedaży mieszkań na dodatkowym piętrze mogłyby pokryć część lub nawet całkowity koszt modernizacji! Fundusze na spłatę można także stopniowo czerpać z oszczędności na zużyciu energii (które stanowią efekt inwestycji).

Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Klimatycznej „Gniazdo” przy ulicy Kruczej. Wzięło w nim udział wiele osób. Dla części z nich wdrożenie technologii proponowanych przez „Inżynierów Nowej Generacji” oznaczałoby radykalne zwiększenie stabilności finansowej i warunków bytowych. Jedną z gościń była mieszkanka zreprywatyzowanej (a następnie zwróconej miastu) kamienicy, która, jak wiele innych budynków, wciąż nie została podłączona do centralnego ogrzewania. W takich warunkach cześć mieszkańców i mieszkanek zmuszona jest ogrzewać się sama, nieraz piecem na węgiel. Wspomniana mieszkanka wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów walczy o to, by kolejne kamienice zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z wiedzą dra hab. Firląga, w zasobie mieszkaniowym Warszawy znajduje się ponad 2 tys. nieruchomości. Większość z nich wymaga modernizacji by móc przybliżyć nas do celu ograniczenia emisji CO2. Dodatkową kwestią są dziesiątki tysięcy prywatnych nieruchomości. Nas wszystkich czeka długa droga do dekarbonizacji Warszawy. Mamy nadzieję, że inicjatywy, takie jak „Inżynierowie Nowej Generacji” i „Warszawskie Elektrownie Słoneczne” nas do tego przybliżą.  

Zainteresował Was temat? Już 21 października o godz. 13:00 w CAK „Gniazdo” odbywa się kolejne wydarzenie z serii, poświęcone temu, jak obniżyć rachunki za prąd w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zapraszamy: https://www.facebook.com/events/320742160505070/

 

Przydatne linki:  

Warszawskie Elektrownie Słoneczne: https://www.warszawskieelektrowniesloneczne.pl/

Nagranie z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=MChaLE7rehI  

Koło Inżynierów Nowej Generacji: https://www.linkedin.com/company/kn-king/  

Informacje o projekcie na stronie PWr: https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Jak-doprowadzic-do-dekarbonizacji-warszawskich-budynkow  


Miasto Jest Nasze jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2013 r. na rzecz mieszkanek i mieszkańców Warszawy – chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

 

Udostępnij