Zmiany w liniach autobusowych tak, ale nie kosztem zwijania oferty!

Wraz z fundacją Nowe Spojrzenie złożyliśmy uwagi w ramach konsultacji zmian tras linii autobusowych związanych z otwarciem 3 nowych stacji II linii metra. Zmiany są konieczne, jednak nie mogą oznaczać cięć. Nowe trasy powinny uwzględniać obsługę nowo zabudowywanych obszarów miasta.

Zmiany w liniach autobusowych tak, ale nie kosztem zwijania oferty!

Plany zmian linii autobusowych wywołały burzliwą dyskusję i protesty grup niezadowolonych mieszkańców. Potrzebujemy rozwiązania, które wyeliminuje kontrowersyjne elementy projektu ZTM, poprawi ofertę połączeń autobusowych oraz niezawodność układu komunikacyjnego miasta.

Otwarcie kolejnych stacji metra na Woli musi wywołać rewolucję w komunikacji autobusowej w zachodniej części miasta. Połączenia wzdłuż metra muszą zostać ograniczone – żadna regularna komunikacja autobusowa nie będzie w stanie zapewnić roli awaryjnego zastępstwa za metro, choćby przez znacznie mniejszą liczbę miejsc w pojeździe. Jest to także okazja, aby autobusy skierować w rejony, gdzie dziś komunikacja autobusowa jest niewystarczająca. Dlatego zgłosiliśmy uwagi do ogłoszonego przez ZTM projektu zmian. Proponujemy korektę układu linii z Woli do Śródmieścia (zachowując podstawowy szkielet projektu), uruchomienie niej linii z Woli przez Leszno, Śródmieście i Powiśle na Siekierki czy też wzmocnienie komunikacji w północnej części Grochowa. Szczegóły poniżej:

  1. Zmianę trasy projektowanej linii 106 : MŁYNÓW… – Płocka – Kasprzaka (powrót: Skierniewicka – Płocka) – Metro Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Grzybowska – … BROWARNA

Zmiana trasy projektowanej linii 106 umożliwi przesiadkę z autobusów kursujących ul. Kasprzaka, w tym z linii 105, w celu kontynuacji przejazdu ul. Grzybowską, Królewską do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Możliwość przesiadek ze 105 na 106 będzie rekompensatą kursującego obecnie 105 na trasie do ul. Browarnej. Częstotliwość bez zmian.

  1. Zmianę trasy linii 109 : OS. GÓRCZEWSKA – Kasprzaka – Płocka – Skierniewicka – Siedmiogrodzka (powrót: Skierniewicka – Kasprzaka) – Siedmiogrodzka – Grzybowska – pl. Grzybowski – Twarda – E. Plater – EMILII PLATER

Celem modyfikacji trasy linii 109 jest zabezpieczenie obsługi komunikacyjnej ciągu Siedmiogrodzka – Grzybowska, a także utrzymanie możliwości dojazdu na Wolę i Bemowo z tego rejonu. Częstotliwość bez zmian.

  1. Zmianę trasy linii 167: SIEKIERKI – obecna trasa – Metro Księcia Janusza – Ciołka – KOŁO

Proponowana zmiana trasy 167 poprawi dojazdy mieszkańców Koła do najbliższej stacji metra. Rejon ul. Redutowej i Znanej obsłuży nowa linii w kierunku Powiśla i Siekierek. Częstotliwość bez zmian.

Warto rozważyć zamianę krańców 167 z proponowaną nową linią Siekierki – Znana”.

  1. Utworzenie linii na trasie: MAŁE SIEKIERKI – Al. Polski Walczącej – Czerniakowska – Łazienkowska – Rozbrat (powrót: Rozbrat – Górnośląska – Solec – Czerniakowska) – Rozbrat – Książęca – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – Kasprzaka – Elekcyjna – Metro Księcia Janusza – Jana Olbrachta – ZNANA.

Postulowana nowa linia utrzyma połączenie Powiśla  i Woli (rekompensata za 171, zmianę trasy 159, a także wycofanie z Powiśla 155), poprawi ofertę na Siekierkach, zapewni bezpośredni dojazd do Centrum mieszkańcom Ulrychowa, a także będzie rekompensatą za zmniejszenie częstotliwości linii 109 i likwidację obecnej linii 155, zapewni dogodny dojazd z rejonu ul. Jana Olbrachta do najbliższej stacji metra. Częstotliwość kursowania: godziny szczytu co 10  min, poza szczytem co 12 min, weekendy co 12 min. Wraz z rozbudową osiedli na Siekierkach, a także biur wzdłuż ul. Kasprzaka należy rozważyć zwiększenie częstotliwości.

  1. Połączenie linii 201271
  2. Pozostawienie linii 517 na dotychczasowej trasie

W związku z propozycją nowej linii obsługującej Powiśle i Siekierki nie ma potrzeby modyfikowania obecnej trasy linii 517.

  1. Zmianę trasy linii 102: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – Chrzanowskiego – Podskarbińska – Międzyborska (powrót przez Grenadierów) – Waszyngtona – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Most Poniatowskiego – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Pl. Grzybowski – Twarda – E. Plater – EMILII PLATER

Otwarcie nowych stacji metra na Woli nie może pogorszyć jakości komunikacji mieszkańców Grochowa, Powiśla i Saskiej Kępy ze Śródmieściem i Traktem Królewskim. W ciągu ostatnich kilku lat na poprzemysłowych terenach w rejonie ul. Wiatracznej, Chrzanowskiego i Podskarbińskiej deweloperzy wybudowali (i wciąż budują) ponad 5 tysięcy nowych mieszkań, które już teraz są zasiedlane. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości zamieszka tam ponad 15 000 osób! Również mieszkańcy Saskiej Kępy, od lat domagają się zaspokojenia potrzeb transportowych i skierowania linii autobusowej, pozbawioną obecnie komunikacji, ulicą Międzynarodową (przy Szpitalu Dziecięcym) oraz całym ciągiem ulicy Zwycięzców. W tym rejonie znajdują się liczne placówki edukacyjne oraz ośrodki zdrowia. Ponadto, znaczna grupa studentów oraz pracowników UW, ASP, PAN mieszka na Pradze Południe, dlatego też konieczne jest utrzymanie bezpośredniego połączenia dzielnicy z kampusem uniwersyteckim na Krakowskim Przedmieściu.

Zasadne jest, aby 102 po przejechaniu Mostu Poniatowskiego kursowała ulicami Ludną, Solec, Dobrą i dalej Tamką. Proponowany przebieg linii 102 ma zrekompensować mieszkańcom Powiśla zlikwidowaną linię 155. Zakładana częstotliwość linii 102: godziny szczytu co 12 min, poza szczytem co 15 min, weekendy co 15 min.

  1. Zmianę trasy linii 202: GOCŁAWEK WSCH. … – Sokola – Zamoście – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Topiel – BROWARNA (powrót: Karowa – Dobra – Lipowa – Topiel – Tamka)

Zmiana trasy linii 202 sprawi, że będzie to podstawowe połączenie północnego Grochowa  z Powiślem i BUW. Poprawie ulegnie niezawodność kursowania, poprzez wycofanie tej linii z kryterium ulicznego w rejonie stacji Stadion Narodowy, gdzie autobusy ruszające w kierunku Grochowa, już na początku trasy były opóźnione. Przewidywana częstotliwość kursowania linii 202 – godziny szczytu co 10  min, poza szczytem co 15 min, weekendy co 20 min.

Udostępnij