Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił alert II stopnia w Śródmieściu Warszawy obowiązujący do końca 2015 roku

Smog  5 listopada 2015
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił alert II stopnia w Śródmieściu Warszawy obowiązujący do końca 2015 roku

Alert ogłoszono 14 kwietnia. Alert I stopnia dla terenu całej Warszawy dzień wcześniej. Słyszeliśmy o tym? No właśnie. Oznacza to, że każdy dzień z przekroczeniem normy zanieczyszczenia powietrza od tej daty powoduje bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia. Szczególnie zagrożone są osoby przebywające w rejonie głównych arterii komunikacyjnych, czekające na przystankach, mające okna na ruchliwe ulice. Pył zawieszony PM10: może powodować: kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Może mieć wpływ także na przebieg chorób serca, a nawet zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory.

Wbrew temu co podaje ratusz zanieczyszczenia są „nasze” warszawskie. W większości wyprodukowane na miejscu. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd przy ogłoszonym alarmie środowiskowym to sprowadzanie zagrożenia zdrowotnego na mieszkańców Warszawy na ogromną skalę. Apelujemy do Hanna Gronkiewicz-Waltz o zaprzestanie rozprzestrzeniania fałszywych informacji i podjęcia zdecydowanych działań w walce ze smogiem.

hgw

5 listopada o 12.00 organizujemy konferencję prasową na pl. Bankowym przed ratuszem. Zaapelujemy i wskażemy konkretne rozwiązania, które mogą nas uratować przed grożącą Warszawie katastrofą ekologiczną.

Udostępnij