Warszawiacy wybierają komunikację miejską

Transport publiczny  19 lutego 2019

Z listopadowego Barometru Warszawskiego wynika, że aż 71 proc. warszawiaków co najmniej raz w tygodniu korzysta z transportu publicznego, a 51 proc. codziennie lub prawie codziennie.

Warszawiacy wybierają komunikację miejską

Aż 71 proc. warszawiaków co najmniej raz w tygodniu korzysta z transportu publicznego, a 51 proc. codziennie lub prawie codziennie – wynika z badań Urzędu Miasta. Natomiast z samochodu osobowego jako kierowca przynajmniej raz w tygodniu korzysta 32 proc. warszawiaków (codziennie lub prawie codziennie – 20 proc.), a jako pasażer – tylko 24 proc. (codziennie lub prawie codziennie – 6 proc.). Z kolei czerwcowe badania z ubiegłego roku pokazały, że transportem publicznym codziennie lub prawie codziennie porusza się 49% warszawiaków, samochodem osobowym 31%, innymi środkami transportu – 20%.

P.S. Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika podzielona jest poziomo na trzy części. Na górze znajduje się tytuł: „Czym poruszają się na co dzień mieszkańcy Warszawy”. W środku znajdują się ikonki Komunikacji miejskiej, samochodu oraz (zbiorczo) pieszych i rowerzystów. Obok nich podana jest procentowa liczba użytkowników danego środka transportu. Komunikacja miejska – 51%; Samochody – 26%, Inne – 23%. Na dole znajduje się napis – Źródło: Barometr Warszawski listopad 2018]

Udostępnij