Uwagi MJN do projektu „obwodnicy śródmiejskiej”

Praga Południe  Transport publiczny  14 grudnia 2017
Uwagi MJN do projektu „obwodnicy śródmiejskiej”

W związku z konsultacjami społecznymi dot. projektu obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, stowarzyszenie Miasto Jest Nasze składa następujące uwagi:

 • Domagamy się zachowania ciągłości ulicy Kobielskiej i Paca.
  Zaprezentowany projekt zakłada przerwanie ciągłości wszystkich poprzecznych ulic między Rondem Wiatraczna a ul. Szaserów. Kobielska i Paca to ważne ulice lokalne. Kobielska, wraz z będącą jej przedłużeniem ulicą Osowską, stanowi na długości 2 kilometrów ciąg komunikacyjny równoległy do ul. Grochowskiej. Przerwanie jej ciągłości na wysokości Wiatracznej będzie oznaczało przeniesienie ruchu lokalnego między wschodnią a zachodnią częścią Grochowa na ul. Grochowską. Przerwanie ciągłości Kobielskiej byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym z punktu widzenia kształtowania polityki transportowej, niepotrzebnie zwiększające ruch na drogach głównych. Skrzyżowania Kobielskiej i Paca z Wiatraczną powinny mieć przejścia dla pieszych po obu stronach. Skrzyżowania uspokoją ruch na przebudowanej Wiatracznej oraz pozwolą uniknąć rozpędzania się samochodów na tym odcinku. Są to argumenty kluczowe w kontekście ograniczania uciążliwości inwestycji dla mieszkańców.
 • Wariant 2×2 pasy ruchu na ul. Wiatracznej możemy zaakceptować, jedynie jeśli drugi pas zostanie od razu po otwarciu ulicy przeznaczony pod buspas. Dzięki temu Wiatraczna nie stanie się ulicą tranzytową, a pierwszeństwo uzyska transport publiczny. Uważamy, że nie wolno dopuścić do powtórzenia błędów popełnionych na ul. Kijowskiej, gdzie po otwarciu Trasy Świętokrzyskiej nastąpił drastyczny wzrost czasu przejazdu autobusów. Klasa drogi „obwodnicy śródmiejskiej” powinna być obniżona na projektowanym odcinku z GP do Z.
 • Zasadniczym brakiem przedstawionego projektu jest nieuwzględnienie rezerwy pod linię tramwajową.
  Tramwaje Warszawskie planują do 2040 roku budowę linii tramwajowej między rondem Wiatraczna a Targówkiem, która stanowiłaby część tramwajowej obwodnicy tramwajowej. Planowany przebieg linii tramwajowej częściowo pokrywa się z obwodnicą śródmiejską. Jednakże w projekcie obwodnicy śródmiejskiej nie pozostawiono rezerwy pod tramwaj, a niektóre rozwiązania inżynieryjne (wyjazd z tunelu, budowa wiaduktu) mogą całkowicie uniemożliwić tę inwestycję. Niedopuszczalny jest brak koordynacji działań między ZMID a Tramwajami Warszawskimi. W tym kontekście należy zauważyć, że trasa tramwajowa między Grochowem a Targówkiem daje możliwość stworzenia czterech węzłów przesiadkowych – trzech w oparciu o możliwość przesiadki do kolei / SKM, oraz jednego do II linii metra.
 • Proponujemy pozostawienie rezerwy tramwajowej po wschodniej stronie ulicy Wiatracznej.
  Wynika to z faktu, iż linia tramwajowa ma iść mniej więcej południkowo na osi Wiatraczna-Rzeczna-Rozwadowskiego, zaś obwodnica będzie za torami skręcała w kierunku zachodnim. Z tego samego powodu należy rozważyć pozostawienie rezerwy pod osobny wiadukt tramwajowy. W przeciwnym przypadku należy zadbać, aby warunki techniczne wiaduktu drogowego umożliwiały puszczenie po nim linii tramwajowej.
 • „Wąskim gardłem” dla tramwaju może okazać się przejazd na wysokości północnego wylotu z tunelu drogowego.
  Na tej wysokości projektowana Wiatraczna znacząco rozszerza się. Wydaje się, że tramwaj powinien się zmieścić, jeśli zastosuje się oszczędne gospodarowanie przestrzenią – węższe pasy rozgraniczające oraz ściany szczelinowe przy wyjeździe z tunelu. Ważne jest także zapewnienie, aby nośność tunelu uwzględniała ruch tramwajowy na powierzchni.
 • Proponujemy przesunięcie i wyprostowanie zjazdu z Ronda w ul. Wiatraczną.
  Pozwoli to zrezygnować z dużej trójkątnej wyspy między jezdniami. Jednocześnie pozwoli to uniknąć wyburzenia pawilonów usługowo-rzemieślniczych przy Grochowskiej 210/212.
 • Jesteśmy przeciw trzech pasom ruchu dla aut osobowych na estakadzie
  Budowa estakady z trzema pasami dla aut osobowych będzie zachęcała mieszkańców podwarszawskich miejscowości – szczególnie Ząbek i Marek – aby dojeżdżać do centrum miasta samochodem. Zwiększony ruch aut spod Warszawy będzie powodował nasilenie problemu przekroczonych norm hałasu na Trasie Łazienkowskiej. Zamiast tego należy rozważyć powrót do dwóch pasów ruchu, albo przeznaczenie trzeciego pasa dla autobusów. Za drugim rozwiązaniem przemawia możliwość sprawnego obsłużenia węzła przesiadkowego z PKP Warszawa-Wiatraczna.
 • Projektant w bardzo wielu miejscach nieoszczędnie gospodaruje przestrzenią, nieracjonalnie zwiększając szerokość projektowanej drogi.
  Oprócz wspomnianego już zjazdu z ronda Wiatraczna oraz wyjazdu z tunelu, błędy te dotyczą również odcinka na południe od ronda Wiatraczna. Postulujemy w tym miejscu zwężenie pasa rozgraniczającego jezdnie, co pozwoli oddalić jezdnie od istniejących budynków, zachować istniejącą zieleń wysoką wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych, oraz wyznaczyć miejsce pod nasadzenie nowych szpalerów drzew. Należy zadbać, żeby w tym miejscu przebieg jezdni na powierzchni pokrywał się z tunelem, nie zmniejszając miejsca pod zieleń wysoką.
 • Należy zadbać o zapewnienie możliwości dogodnych przesiadek między przystankami autobusowymi a PKP Warszawa-Stalowa w okolicach węzła Radzymińska. Projekt powinien zapewnić również dobre skomunikowanie okolic węzła ze stacją kolejową także dla pieszych i rowerzystów.

Zgadzacie się z nami? Prześlijcie te uwagi na adres: obwodnica@zmid.waw.pl!

Udostępnij