Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza

Transport publiczny  23 marca 2019

Cztery podwarszawskie miasta podpisały porozumienie na rzecz współpracy w zakresie promocji i budowy infrastruktury rowerowej.

Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza

Do najważniejszych celów Porozumienia podpisanego 20 marca należy integracja systemu dróg rowerowych między miastami i Warszawą oraz integracja różnych systemów „rowerów miejskich”.

Takie rozwiązania systemowe w rejonie aglomeracji warszawskiej zwiększają mobilność mieszkańców oraz pozwalają na użycie alternatywnych dla samochodu środków transportu.

Wypracowane Porozumienie zostało podpisane przez czterech wójtów/burmistrzów: Podkowy Leśnej, Nadarzyna, Milanówka i Piastowa. W spotkaniu poza wymienionym wzięli udział przedstawiciele gmin: Jaktorowa, Michałowic, Grodziska, Brwinowa, Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa.

Celami Porozumienia, realizowanego na terenie gmin, są:

  • integracja różnych systemów „rowerów miejskich”
  • zwiększania dostępności infrastruktury rowerowej i ułatwienie korzystania z niej dla końcowych użytkowników
  • upowszechnianie korzystania z rowerów jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu i rozwój oraz upowszechnianie sportu i turystyki rowerowej
  • promocja gmin przyjaznych rowerzystom
  • podejmowanie działań na rzecz integracji i spójności sieci ścieżek rowerowych (m.in. zabieganie o budowę spójnego traktu rowerowego do Warszawy).

Koordynatorem Projektu została Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t. powołuje własny zespół zajmujący się projektem od strony finansowej oraz merytorycznej.

Kibicujemy Rowerowej Unii i mamy nadzieję, że inne miasta i gminy się do niej przyłączą.

Udostępnij