Postulaty MJN do władz Warszawy w sprawie smogu

Smog  9 stycznia 2017
Postulaty MJN do władz Warszawy w sprawie smogu

Pani Prezydent, czas na zdecydowane działania. Skoro smog to nie #problemTeoretyczny,to nie ma już wymówek. #ChcemyOddychać!

Dziś złożyliśmy w Urzędzie Miasta pismo, w którym domagamy się stanowczych, długotrwałych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie, a także systematycznych doraźnych działań w przypadku przekroczenia norm. Nie chcemy czekać do kolejnego momentu, w którym normy będą przekroczone o 1000%, by zobaczyć jakąkolwiek reakcję władz. Nie chcemy, by na takie decyzje jak dzisiejsza darmowa komunikacja miejska trzeba było czekać aż z warszawskiego smogu zrobi się ogólnopolska afera. Nie chcemy, by Warszawa prześcigała Pekin – chcemy, by wzorowała się na Paryżu i innych europejskich miastach i wprowadzała jasne zasady, procedury i standardy działania w sprawie smogu.

NASZE POSTULATY:

1. Regularne informowanie o stanie powietrza

Obecnie informacje o stanie jakości powietrza przekazywane są przez Ratusz do publicznej wiadomości tylko w sytuacjach alarmowych (kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnych norm) i to głównie kanałami elektronicznymi. Tymczasem liczba dni,
w których przekroczone są normy, waha się od 60 do ponad 100 w ciągu roku (dane dla pyłu PM10 w zależności od dzielnicy).

Postulujemy:

  • wyświetlanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza przez cały rok na ekranach w taborze komunikacji miejskiej, na stacjach metra i na elektronicznych wyświetlaczach przystankowych.
  • nawiązanie współpracy z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi i redakcjami gazet tak, aby prognozy stanu jakości powietrza ukazywała się obok informacji z prognozy pogody.

2. Automatyczne działania w przypadku przekroczenia norm

Nie chcemy czekać jak na zbawienie, aż Prezydent zadecyduje o podjęciu doraźnych działań. Chcemy, by było to standardem uzależnionym tylko od aktualnego poziomu zanieczyszczeń – jak w cywilizowanej europejskiej stolicy.

Dlatego apelujemy o podejmowanie zdecydowanych działań zawsze, gdy stężenia szkodliwych substancji przekroczą ustalone limity, na wzór norm przyjmowanych we Francji:

  • gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 50 µg/m³: przekazywanie do dyrekcji szkół, placówek przedszkolnych oraz żłobków zaleceń dotyczących ograniczenia przebywania dzieci i młodzieży na zewnątrz; dodatkowe informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w środkach masowego przekazu
  • gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 80 µg/m³: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej; w godzinach szczytu wprowadzenie dodatkowych kursów pojazdów komunikacji miejskiej na najbardziej uczęszczanych trasach; rozciągnięcie zakazu tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy na całą dobę.

3. Zdecydowane działania prewencyjne i długofalowe

  •  Częstsze mycie ulic, które obecnie odbywa się mniej niż 10 razy do roku. Główne ulice miejskie powinny być myte codziennie, mniejsze – raz w tygodniu.
  • We wszystkich przyszłych przetargach na autobusy miejskie zakup wyłącznie tych z silnikami elektrycznymi lub napędzanymi LNG.
  • Zmianę warunków przetargu miejskiej wypożyczalnia samochodów. System miejskiego car-sharingu powinien składać się wyłącznie z samochodów o napędzie elektrycznym.
  • Podłączenie wszystkich lokali komunalnych w Warszawie do sieci centralnego ogrzewania.
  • Prowadzenie konsekwentnej polityki inwestycyjnej i przestrzennej mającej na celu zmniejszanie ruchu prywatnych samochodów w Warszawie.
Udostępnij