Dlaczego idziemy w Paradzie Równości

Happeningi  MJN  7 czerwca 2019
Dlaczego idziemy w Paradzie Równości

Miasto jest wszystkich. Z tą ideą zakładaliśmy nasze stowarzyszenie w 2014 roku. Wierzyliśmy, że Warszawa może być miastem wolnym i nowoczesnym. Wierzymy w to nadal. Nie tylko kontekście gospodarczym, ale też społecznym i obyczajowym. Wierzymy, że może być miastem, które daje przykład innym, zarówno w Polsce, jak i w całym regionie. Miastem, które pokazuje, jak należy dbać o swoich mieszkańców, radzącym sobie z dyskryminacją i wykluczeniem bez względu na płeć, pochodzenie czy seksualność.

Szacuje się, że w Warszawie mieszka nas łącznie 2 mln. Około 200 tys. z nas (10%) to osoby nieheteronormatywne – takie, które mają odmienną od większości tożsamość płciową lub orientację. Mieszkamy tu razem. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, wszyscy chcemy oddychać dobrym powietrzem, poruszać się sprawna komunikacją, wszystkim nam zależy na tym, by móc czuć się dobrze w mieście, w którym się urodziliśmy lub które wybraliśmy.

Nie zajmowaliśmy do tej pory oficjalnego stanowiska w tej sprawie, szanując to, że wśród naszych członków znajdują się osoby o różnych poglądach. Staraliśmy się zachować zdrowy dystans wobec spraw, których nie identyfikowaliśmy jako typowo miejskie. Jednocześnie jako stowarzyszenie jesteśmy przeciwni wszelkim formom dyskryminacji wobec współobywateli i współmieszkańców. Dziś jednak neutralność coraz częściej oznacza przyzwolenie na dyskryminację. Nie mogliśmy więc pozostać obojętni.

Nie zgadzamy się na jawne nawoływanie do dyskryminacji i wykluczania części społeczeństwa naszego miasta. Nie zgadzamy się na promowanie homofobii i postaw skrajnie ksenofobicznych przez czołowych polityków. Nie zgadzamy się na pobłażliwość władz wobec aktów werbalnej i fizycznej agresji, kierowanych pod adresem osób związanych ze społecznością LGBT+. Aktów które zbierają swoje tragiczne żniwo zarówno wśród nastolatków, jak i osób dojrzałych. Aktów wobec społeczności, do której zaliczają się też nasi znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, czy wreszcie członkowie naszego stowarzyszenia. W chwili gdy język debaty publicznej zaczął wpływać bezpośrednio na jakość życia w naszym mieście, uznaliśmy ten problem za typowo miejski i że trzeba to powiedzieć jasno. Nie ma naszej zgody na jakąkolwiek dyskryminację osób należących do społeczności LGBT+.

Każdy z nas, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, ma prawo do tego, by żyć w mieście bezpiecznym. By nie obawiać się agresji ze strony otoczenia. By nie musieć się wstydzić swojej przynależności płciowej i tego, kogo kocha. Tym samym wyrażamy oficjalnie ogłaszamy, że bierzemy udział w tegorocznej Paradzie Równości. Wyrażamy też pełen sprzeciw wobec bieżącej, publicznej dyskryminacji społeczności LGBT+ i identyfikujemy w tym realne zagrożenia dla interesu Warszawy i jej mieszkańców. Nienawiść jest równie niebezpieczna, co łatwa. Bardzo szybko się pleni. Nie pozwolimy jej rozkwitnąć. Bo miasto jest wszystkich, bo miasto jest mieszkańców, bo Miasto Jest Nasze!

Do zobaczenia na Paradzie?️‍?

P.S. Zapraszamy serdecznie na stoisko MJN w Miasteczku Równości w Parku Świętokrzyskim od 10 do 20. Czekają na Was quiz z nagrodami, tatuaże i materiały MJN oraz wystawa o LGBT+ w przestrzeni miejskiej na świecie.

 

Udostępnij