Odzyskajmy „Warszawiankę” dla mieszkańców Mokotowa

Mokotów  25 października 2019

Od 13 lat (nie) powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego.

Odzyskajmy „Warszawiankę” dla mieszkańców Mokotowa

grafika z wyborów samorządowych 2018 r. do Rady Dzielnicy Mokotów

 

Wielkie sprzątanie „Warszawianki”

W piękną październikową niedzielę razem z lokalnymi aktywistami ze Stowarzyszenia „Zabytki Mokotowa”, pod hasłem #PloggingSprzątamyWarszawiankę Miasto Jest Nasze – Mokotów zorganizowało grę terenowo-biegową połączoną ze sprzątaniem terenów Klubu Sportowego „Warszawianka”. W akcji wzięło udział kilkudziesięcioro przyjaciół Mokotowa, sportu i czystego środowiska – w tym kilkanaścioro dzieci.

briefing prasowy przed rozpoczęciem akcji

Sprzątając aktywnie w formie tzw. ploggingu (gry biegowej) ten wartościowy przyrodniczo i kulturowo teren, chcieliśmy zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał bardzo zaniedbanego obiektu sportowego – KS „Warszawianka” i jego okolic.

Miasto Jest Nasze oraz Zabytki Mokotowa wspierają ideę rewitalizacji tego obszaru i będą poszukiwać rozwiązań ekonomicznych i systemowych dla szerokiego udostępnienia go mieszkańcom Mokotowa do celów sportowo-rekreacyjnych, z jednoczesnym poszanowaniem walorów krajobrazowych i przyrodniczych.

https://www.facebook.com/warszawianka.rewitalizacja/

rozpoczęta budowa hotelu apartamentowego zagraża starym pięknym drzewom (dawny teren KS Warszawianka)

Nie zgadzamy się na postępującą „prywatyzację” terenów klubu, polegającą na sprzedaży terenów na przedsięwzięcia komercyjne oraz na wynajmowaniu publicznych boisk i kortów firmom prywatnym i czerpania przez nie korzyści w wątpliwy etycznie sposób.

prywatne Centrum Futbolu „Warszawianka” na terenie dawnego stadionu Warszawianki

Akcja połączoną z promocją ochrony środowiska i aktywności sportowej miała zobrazować, że w centrum Mokotowa podlega stopniowej degradacji zielony teren „Warszawianki” o wspaniałej historii i z wieloma sukcesami sportowymi. Teren ten może służyć wszystkim mieszkańcom, a nie prywatnym przedsięwzięciom komercyjnym!

Uczestnicy akcji w jasny sposób dali do zrozumienia, że sprzeciwiają się dalszej degradacji terenu Klubu Sportowego „Warszawianka”, wpisanego do ewidencji zabytków i jego otoczenia. Jest to unikalne założenie urbanistyczno-krajobrazowe, którego podstawowe elementy można jeszcze uratować.

organizatorzy (i przyjaciele) wraz ze zdobytym łupem 😉

Razem z mieszkańcami zebraliśmy ogromne ilości śmieci, aby zwrócić uwagę, jak bardzo zaniedbany jest ten teren, który powinien służyć mieszkańcom i być perełką na mapie zabytkowego Mokotowa!

Dziękujemy Fundacji „Potwory Klub Sportowy” za inspirację do zorganizowania akcji w takiej formie.

Co dalej z Warszawianką?

Jednym z podstawowych warunków ochrony kulturowych, przyrodniczo-krajobrazowych oraz użytkowych jest pilne uchwalenie Miejscowe Planu Zagospodarowania Terenu pn. „Merliniego II”, którego uchwalenie jest blokowane przez urzędników m.st. Warszawy z niejasnych powodów.

teren KS Warszawianka z widocznym dawnym stadionem lekkoatletyczno-piłkarskim

(obecnie balony boisk wykorzystywanych komercyjnie)

W tej sprawie stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”, „Zabytki Mokotowa” oraz „Okolska” skierowały ponad 2 lata temu pismo do Pani Marleny Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu M.St. Warszawy z wezwaniem do podjęcia zawieszonych bez powodu prac nad MPZP.

Uważamy, że ze względu na wagę tego obszaru dla zrównoważonego rozwoju Dzielnicy Mokotów, a w szczególności: potrzebę ratowania ładu przestrzennego w tej części dzielnicy, ochronę wartości kulturowych i kompozycyjnych założenia Warszawianki, rekreacyjnego i sportowego charakteru terenu oraz niezwykle cennych walorów krajobrazowych Skarpy Warszawskiej, niezbędne jest jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poza swymi wartościami architektonicznymi, przestrzennymi i przyrodniczymi obszary te stanowią ważne elementy tworzące tożsamość kulturową dzielnicy i mogłyby odgrywać niezwykle pozytywną rolę w budowaniu przestrzeni dla społecznej aktywności i integracji mieszkańców Górnego i Dolnego Mokotowa.

Niestety do dnia dzisiejszego, pomimo odpowiedzi Urzędu Miasta z deklaracją podjęcia prac planistycznych, realnie nie podjęto pracy nad planem miejscowym.
Dlatego Miasto Jest Nasze, we współpracy z Zabytkami Mokotowa, postanowiło kontynuować starania – stanowiące istotną część programowy naszych organizacji dla Mokotowa – o zrewitalizowanie terenu Warszawianki i jej okolic, o niezwykłej wartości krajobrazowej, przyrodniczej i historycznej, który podlega stopniowej degradacji i naciskowi inwestycyjnemu

Potencjał inwestycyjny obszaru objętego planem, w tym dopuszczalny zakres przekształceń oraz lokalizacja i intensywność nowej zabudowy powinien być ograniczony opisanymi wyżej wartościami nadrzędnymi.

konferencja prasowa z okazji powstania lokalnej koalicji wyborczej Miasto Jest Nasze Mokotów i Zabytków Mokotowa w ramach MJN-Ruchy Miejskie – październik 2018 r.

Relacje mediów:

Aktywiści domagają się oddania „Warszawianki” dzielnicy – Radio Dla Ciebie 22.10.2019

#ŚmieciSąNasze – to my ponosimy za nie odpowiedzialność. Dlatego przy okazji Sprzątania Świata kontynuujemy naszą akcję #TrashTagChallenge w wybranych miejscach i zapraszamy was do przyłączenia się. Posprzątajmy wspólnie Warszawę!

W zdrowym ciele zdrowy duch!

(Autorzy zdjęć: Konrad Czernicki, Mikołaj Kołacz; autorka grafiki: Melania Łuczak)

 

Udostępnij