Chodzi o życie – zmiany w prawie w końcu nabierają tempa!

BRD  Chodzi o życie  14 lipca 2021

Dwa lata od rozpoczęcia naszej kampanii społecznej „Chodzi o życie” zmiany w końcu nabierają tempa. Niestety dane z polskich dróg są wciąż tragiczne.

Chodzi o życie – zmiany w prawie w końcu nabierają tempa!

W 2020 roku było aż 23 540 wypadków drogowych (średnio 65 dziennie!), w wyniku których 2 491 osób zginęło a 26 463 osoby zostały ranne. 90 proc. z tych wypadków wydarzyło się z winy kierujących. Tylko od początku wakacji (1 lipca) na drogach zginęło 135 osób.

W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili tylko 7,9 proc. Wciąż główną przyczyną wypadków z ofiarami jest nadmierna prędkość!

W czerwcu tego roku Rząd spełnił dwa z czterech postulatów naszej kampanii „Chodzi o życie”:

NASZ POSTULAT: PIERWSZEŃSTWO DLA PIESZYCH

Na wzór innych państw europejskich Polska wprowadziła pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na pasy.

NASZ POSTULAT: OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

Ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym zostało zrównane, od 1 czerwca obowiązuje w dzień i w nocy.

13 lipca Rząd zapowiedział realizację kolejnych postulatów z naszej kampanii społecznej. 

NASZ POSTULAT: WALORYZACJA MANDATÓW

Zapowiedź Rządu jest następująca:

 • Nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:
 • Podwyższenie dolnej granicy wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • Podwyższenie maksymalnej wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • Podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.
 • Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Ponadto w ramach kampanii „Chodzi o życie” postulujemy powiązanie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych oraz popełnionych wykroczeń drogowych. Zapowiedź Rządu jest następująca:

 • Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:
 • Umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

W zapowiedziach Rządu dotyczących waloryzacji mandatów  brakuje jednak ważnego postulatu: taryfikator mandatów drogowych powinien być powiązany z waloryzowaną co roku płacą minimalną. To zapewniałoby jego regularną waloryzację.

Nie ma też słowa o ostatnim z postulatów kampanii Chodzi o życie” – koniecznym, by sytuacja na polskich drogach uległa zmianie – prawdziwej egzekucji przepisów.

NASZ POSTULAT: PRAWDZIWA EGZEKUCJA PRZEPISÓW

Domagamy się skutecznej egzekucji obowiązujących przepisów poprzez egzekucję mandatów w uproszczonym postępowaniu administracyjnym zamiast przestarzałego i archaicznego Kodeksu wykroczeń z 1971 r. Konieczne jest również zwiększenie liczby fotoradarów do co najmniej 2000 oraz 400 odcinków z automatycznym pomiarem prędkości w całej Polsce.

W Warszawie konieczne jest by powstał Odcinkowy Pomiar Prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem.

Rząd w opublikowanych na stronie KPRM “Kierunkach zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” proponuje ponadto następujące zmiany. 

PIJANI KIEROWCY  

 • Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:
 • Prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • Przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
 • Przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

RENTY

 • Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:
 • Obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

KONFISKATA AUT

 • Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:
 • Czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • Wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

PUNKTY KARNE

 • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:
 • Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
 • Zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Udostępnij